Jaro v mateřském centru Větrník

Tištěné noviny 10/2014 | 20. 6. 2014 | Nezařazené

větrnik

V mateřském centru Větrník je neustále živo. A co teprve na jaře! Posuďte sami.

V březnu, jako přípravu na oslavu Dne Země, jsme spolu s Janou Tadičovou připravili pro rodiče s nejmenšími dětmi program s názvem Vodní svět. Byl zaměřen na život sladkovodní a mořské fauny a její ochranu. Povídáním, soutěžením a tvořivou dílnou jsme si připomněli význam vody pro život na Zemi a její nedocenitelnou vzácnost.

Na duben připravilo MC Větrník u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy speciální program v dětském oddělení Městské knihovny v Rumburku. Touto akcí jsme se zapojili do celostátní kampaně Sítě MC „Křídla a kořeny naší rodiny“, čtení dětem však podporujeme trvale. Dětské knížky jsou ve Větrníku k dispozici neustále a rodiče mohou využívat možnosti jejich zapůjčování celoročně. Největší dubnovou událostí však bylo tradiční setkání s velikonočním Zajíčkem, který do Větrníku dorazil ve čtvrtek 17. 4. a svou štědrostí potěšil opravdu veliké množství dětí i jejich rodičů.

Plánovaná Stopovaná proběhla kvůli nepříznivému počasí až začátkem května. Za hojné účasti maminek, tatínků a dětí jsme se v pondělí 5. 5. odpoledne vydali od koupaliště po stopách lesních zvířátek. Prošli jsme údolím Pstružného potoka a přitom plnili různé zajímavé úkoly – k obrázkům zvířátek jsme hledali správné domečky, házeli šiškou do dálky, z přírodnin budovali obydlí pro lesní skřítky nebo zdobili kameny křídami. Stejně jako loni jsme doputovali na palouk u potůčku, odkud jsme nakonec jako pozdrav jaru a sluníčku pouštěli pampelišky po vodě.

To však není zdaleka všechno. V květnu nás čeká ještě celá řada zajímavých akcí. Těšíme se mimo jiné na Loretánskou noc, které se účastníme pravidelně a kde připravujeme malým i velkým návštěvníkům vyžití v naší tvořivé dílně. Dále spolu oslavíme dobrodružnou Cestou za pokladem Mezinárodní den rodiny – výprava na Dýmník patří mezi nejoblíbenější akce pořádané MC Větrník. Nově se pak zapojujeme do celosvětového Týdne respektu k porodu.

Ve spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením Lužické nemocnice jsme připravili v týdnu od 19. 5. festival věnovaný těhotenství, porodu a mateřství. Zásadní událostí však bude oslava Mezinárodního dne dětí a Světového dne rodičů s názvem Den dětí v Loretě, který připravujeme ve spolupráci s MC Koťátko na sobotu 31. 5. Více informací k našim programům je k dispozici na webových stránkách MC Větrník: www.vetrnik-rumburk.wbs.cz.

MC Větrník

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2014/06/20/jaro-v-materskem-centru-vetrnik/