Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Investiční akce města v obrazech

Mosty dokončené v roce 2013

vodni

Most v ulici Vodní byl hotový koncem listopadu. Do půlky května ještě byla provedena úprava části regulace Mandavy v místech, kde muselo dojít ke zvýšení nájezdové komunikace nad původní úroveň tak, aby i ona byla v případě povodně kryta zdí regulace. Došlo k tomu v důsledku požadavku Povodí Ohře o zvýšení průtočného profilu mostu přibližně o čtyřicet centimetrů.

stredni

Most v ulici Střední byl dokončen v půlce prosince. Ke zdržení termínu dostavby mostu došlo kvůli velké časové náročnosti zajištění přeložky plynovodu mimo průtočný profil Lučního potoka.

 

bezrucova-2

Na výstavbu složitý, hlavně díky velkému počtu přeložek inženýrských sítí, most v Bezručově ulici byl celý dokončen na konci listopadu, a to včetně nových asfaltových povrchů a terénních úprav.

 

sukova

Důležitý most na páteřní ulici Sukova je od konce listopadu hotový a průjezdný bez jakéhokoliv omezení tonáže. Dokončeny jsou i navazující gabionové zdi regulace potoka.

 

         Stavby dokončené v roce 2014

nerudovai

V dubnu byla dokončena celková rekonstrukce mostu v zadní části ulice Nerudova. Její součástí bylo i vybudování a obnova regulace navazující části potoka. Rekonstrukci mostu na počátku zdržela rekonstrukce vodovodu v této lokalitě, která musela stavbě mostu předcházet. Tu investovala společnost Severočeské vodovody a kanalizace.

 

potocni

Rekonstrukce mostu v Potoční ulici v Dolních Křečanech byla ukončena koncem měsíce března. Jako poslední se řešila přeložka telekomunikačního kabelu a terénní úpravy.

 

nerudova-lavka

Rekonstrukce se dočkala i kamenná lávka pro pěší v ulici Nerudova a vyčištěno od sedimentů bylo i koryto potoka. Po dokončení sousedního mostu by mělo ještě do konce tohoto roku dojít i na rekonstrukci zábradlí v celém úseku.

 

MŠ Komenského

Na zahradě Mateřské školy Komenského byla upravena celá původní herní plocha, došlo k vybudování chodníčků, opravě pískoviště, osazení nových herních prvků a rekonstrukci celého oplocení. S příchodem jara došlo ještě na dokončení terénních úprav a osetí trávou. Dnes už zahrada slouží opět dětem.

 

strelnice

V zahradě Domu kultury Střelnice Rumburk byla dokončena výstavba dvou zpevněných ploch. Hlavní velká plocha je zastřešena dvěma velkými markýzami, které návštěvníkům vytváří příjemné prostředí pro posezení na nově vzniklé letní terase vedle dětského hřiště. Druhá nově vybudovaná plocha bude sloužit pro umístění malého pódia pro pořádání venkovních akcí.

 

dolni

Dolní ulice, pod kterou od konce dubna 2013 probíhala kompletní rekonstrukce zatrubněné vodoteče Lučního potoka, je od konce dubna zcela dokončena. Její součástí jsou i nové asfaltové povrchy komunikace a chodníků a nové dopravní značení. Stavbu po celou dobu značně komplikovaly problémy kolem přeložek inženýrských sítí.

 

Rozpracované investiční akce

nerudovaii

Po dokončení mostu v zadní části ulice Nerudova mohla začít i rekonstrukce druhého mostu v této ulici (u bývalého Vkusu). V současné době je již dokončena část navazující regulace potoka, přeložka vodovodního řadu a začala výstavba mostních opěr. Celková rekonstrukce potrvá přibližně do konce měsíce července.

 

kralovska

Rekonstrukce mostu v Královské ulici byla započata na jaře. V současné době je již most před dokončením. To by se mělo stihnout do začátku července.

 

potocni-povodi

Povodí Ohře v současné době realizuje jako investor výstavbu části regulace toku Mandavy v Dolních Křečanech v Potoční ulici.

 

hriste

V červenci by mělo být dokončeno nové sportovní hřiště s umělým povrchem u areálu školy v Horním Jindřichově, která doposud žádné vlastní sportoviště nemá.

 

vkovare

Ve výstavbě je nová lávka pro pěší na ulici Vojtěcha Kováře do Horního Jindřichova před odbočkou k bývalé Rybeně. Do současnosti musel každý chodec v tomto úseku přejít na most mezi vozidla. Ten je však sám o sobě užší, než je potřeba, a proto pohyb chodců po něm byl značně nebezpečný. Nová lávka by mohla být hotova už v září.

 

parkoviste

Po rekonstrukci náměstí (2002), pěší zóny (2006) a silničního průtahu městem (2010) se dočkala rekonstrukce i plocha parkoviště za náměstím mezi ulicemi SNP a U Jiskry a navazující chodník před prodejnou potravin. K dokončení stavby dojde v průběhu července.

 

tyrsovka

Do konce prázdnin by měla být dokončena rekonstrukce budovy tělocvičny patřící k Základní škole v Tyršově ulici. Ta byla zahájena v říjnu minulého roku. Rekonstrukcí prochází jak hlavní sál tělocvičny, tak i menší sál v druhém nadzemním podlaží. Největší rozsah prací je však v suterénu budovy, kde budou umístěny šatny, sociální zázemí a další menší tělocvična. Velký zásah musel být proveden na stropních konstrukcích obou sálů, a to kvůli jejich napadení dřevokaznými houbami. Budova dostane novou fasádu, ubourán bude stávající boční vstup a naopak dostavěn bude vstup zadní včetně přístupového chodníku a přístřešku. Ten přímo navazuje na vstup do hlavní budovy školy. Foto: ZdeNo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tisk Tisk | E-mail E-mail