Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Představujeme se – Přípravná třída při Speciální základní škole a Praktické škole Rumburk

Přípravná třída

Naši třídu navštěvuje menší počet dětí, a tak se nám paní učitelky mohou věnovat i individuálně. Každý den se naučíme něco nového formou her a vzdělávacích činností. Rádi zpíváme, cvičíme, učíme se říkadla a básničky, orientujeme se v číselné řadě do deseti, vyjmenujeme dny v týdnu, „čteme obrázky“, rozšiřujeme si slovní zásobu, kreslíme, malujeme a seznamujeme se s prací na počítači. Samozřejmostí je logopedická péče, dětem se věnuje školní logopedka. Také se učíme seznamovat se s okolním světem a přírodou. Spolupracujeme s dětským oddělením Městské knihovny Rumburk, aktivně se účastníme akcí Domu dětí a mládeže Rumburk. Učíme se slušně chovat, vzájemně se respektovat a pomáhat si. Po absolvování přípravné třídy odcházíme do prvních ročníků na základní školy v Rumburku.

Žáci přípravné třídy a učitelky
Procházková a Sommerschuhová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail