Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Vojáci bojující v první světové válce odpočívají v lepších podmínkách

Oprava hrobů

Pracovníci vybraní do projektu Zelený Rumburk opravili hroby účastníků bojů první světové války a cedule s jejich jmény u hrobů. Poděkování patří zejména pánům Havlenovi a Lacinovi za odvedenou práci a také Martinu Reinovi, Tomáši Pelcovi a Davidu Motlovi z grafického studia Prostě Q, kteří zdarma vyrobili šablony pro zhotovení nových nápisů.

Projekt Zelený Rumburk (CZ.1.04/3.3. 05/96.00183) je zaměřen na přímou intervenci pro osoby starších padesáti let. Vybraná cílová skupina se potýká s kombinací znevýhodnění, jako je například věk, nezaměstnanost delší než šest měsíců, chybějící kvalifikace, ohrožení sociálním vyloučením a má sníženou šanci získat v regionu pracovní uplatnění.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail