Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Co se to děje v Dolních Křečanech?

V naší ulici Ke Koupališti dochází již několik týdnů k zavážení pozemků zeminou. Zpočátku to bylo vedle sběrny kovového odpadu, kde navážení již ustalo, a poté pokračovalo a pokračuje na dalších pozemcích v blízkosti našich domů a zahrad.     V současné době se tam kupí další hromady zeminy. Velké množství těžkých nákladních aut, které vozily a nyní vozí trochu méně zeminy, nás velmi obtěžují. Dolní Křečany byly donedávna klidnou lokalitou. Nyní jsme skládkou zeminy, která někde „překáží“. Jsme obtěžováni nadměrným hlukem, otřesy a zvýšenou prašností, nemůžeme větrat, kdy potřebujeme, i v neděli ruší náš klid buldozer již od půl osmé ráno. V období, kdy prší, jsou naše auta špinavá od bláta a vše si zanášíme do svých garáží. Ulice byla poničena těžkou technikou a nedávno tak trochu „poslepována“. V neposlední řadě se obáváme o naše studny. Ty jsou naším jediným zdrojem pitné vody a mohly by být kontaminovány neznámým původem k nám zavážené zeminy.

Jedná se o černou stavbu? Nikdo nic neví. Nikdo nic neřeší. Máme obavy o naši část obce.

Jaroslava Markusová, Dolní Křečany

 

Reakce na příspěvek „Co se to děje v Dolních Křečanech?“

Odbor životního prostředí MěÚ Rumburk obdržel anonymní e-mailový podnět          k prošetření výše uvedené věci. Na základě toho došlo k místnímu šetření.

Při něm nebylo zjištěno ani riziko ohrožení vod, ani porušení na úseku ochrany ovzduší a ani porušení na úseku nakládání s odpady. Naopak byla zjištěna skrývka ornice bez příslušného povolení, čímž se nyní bude Odbor životního prostředí MěÚ Rumburk zabývat. Záležitost ve věci oprávněnosti postupu při provádění terénních úprav byla Odborem životního prostředí postoupena Stavebnímu úřadu MěÚ Rumburk k dalšímu šetření. Co se provozu nákladních vozidel na zmíněné místní komunikaci týče, nelze ji postihovat, neboť zde není dopravní omezení tonáže.

r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail