Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

AKTUÁLNÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA V OBRAZECH

dk

V zahradě Domu kultury Střelnice vzniklo příjemné venkovní posezení díky nově vybudované ploše s markýzou. Současně byla vystavěna i druhá menší plocha pro umístění pódia. Dětem dělá radost hřiště a nově instalované trampolíny. Do budoucna by zde mělo vzniknout lanové centrum pro menší děti

hriste4

Sportovní hřiště u Základní školy Vojtěcha Kováře v Horním Jindřichově bylo dokončeno těsně po polovině července. Děti budou mít k dispozici umělý travnatý povrch s nalajnovanými hracími plochami, brankoviště a basketbalové koše. Kolem hřiště byla vystavěna malá běžecká dráha s umělým povrchem s širším úsekem pro rozběhy a doskočištěm z písku. Pro bezpečnost bylo hřiště i oploceno a opravena musela být v celém úseku i regulace toku Mandavy.

kralovska2

Most v ulici Královská byl od konce zimy do začátku července uzavřen kvůli rekonstrukci po povodni. Díky té se zvýšil i jeho průtočný profil. Součástí rekonstrukce bylo i vybudování části chodníku přes most. Do půlky září dojde ještě v navazujícím úseku ulice Sukova k vybudování kamenné opěrné zdi ulice.

nerudova2_0

Most v Nerudově ulici nedaleko bývalého družstva Vkus prochází rekonstrukcí, která je ve své poslední fázi. Vybudovány byly mostní opěry, mostovka i regulace potoka. V současné době je už dokončen i nový asfaltový povrch a instalováno zábradlí. Rekonstrukci časově komplikovala přeložka vodovodu, která musela proběhnout v několika etapách, a přeložka telekomunikačních kabelů. Do konce roku bude ještě osazeno i nové zábradlí v celém zbývajícím úseku ulice Nerudova.

park2_0 park5_0

Mezi ulicemi SNP a U Jiskry vzniká nové parkoviště doplněné zelení. Součástí jsou i nové chodníky vedoucí od sídliště až před samoobsluhu. V současné době je už položen nový asfaltový povrch a jsou osazovány sloupy veřejného osvětlení a parkovací automat. Celá stavba bude dokončena začátkem srpna.

potocniii potocniii4

Opravou prochází i další z mostů v ulici Potoční – Strážní. Opraveny byly povodní poškozené kamenné části mostních opěr. Práce budou pokračovat ubouráním obou poškozených mostních říms a jejich novým řešením. Most bude dokončen koncem měsíce srpna.

tyrs6

Na rekonstrukci tělocvičny Základní školy Tyršova probíhá poslední etapa stavebních prací. Celá rekonstrukce má být dokončena v polovině srpna tak, aby se stihl provoz tělocvičny od září.

tyrs16 tyrs9

Takto vypadala tělocvična Základní školy Tyršova v polovině července. V současné době už jsou nalajnované jednotlivé hrací plochy, byl proveden konečný nátěr palubovky a osazeno je i tělocvičné nářadí.

tyrs13

Malá tělocvična bude stejně jako před rekonstrukcí osazena zrcadly, ta však budou tentokrát umístěna na jinou stěnu.

tyrs11

Takto nyní vypadá pohled z velké na malou tělocvičnu.

tyrs18

Ze dvora tělocvičny už nadobro zmizel nevzhledný přístavek, kterým se dříve vcházelo do Rock Clubu. Z této strany je téměř hotova i fasáda. Chybí už jen uklidit, dokončit terénní úpravy a osadit novou část oplocení.

tyrs22 tyrs23

V zahradě za vilou firmy JVB a pavilonem 1. stupně Základní školy Tyršova dochází k čistění ploch, aby zde mohly vzniknout nové chodníky a nové oplocení.

jvb_0

V areálu JVB si firma buduje nové parkovací plochy a chodníky.

vytopni2_1

I most v ulici Výtopní prochází rekonstrukcí po povodni. Z mostu už byl snesen křížek, čeká ho restaurace. V současné době je již podbedněna kamenná klenba mostu. Následně dojde k rozebrání jednotlivých částí mostu, jejich očištění, přebetonování klenby železobetonovou vrstvou, k izolacím a poskládání kamenných částí mostu zpět. V závěru rekonstrukce dojde k položení nového asfaltového povrchu, osazení zábradlí a opraveného křížku.

zsnem2_1

Rekonstrukce pokračuje i na Základní škole U Nemocnice. Sestává z rekonstrukce podhledu vstupu, vybudování nových čistících ploch, výměny zbývajících oken za nová plastová v kotelně a bytu školníka.

zsnem3_0

Byt školníka má jako jeden z posledních vyměněná okna.

zsnem4_0

Ke vchodu do školy budou osazeny nové čistící zóny.

zsnem5_0

Výměnou oken a vrat prochází i kotelna školy.

zsnem7_0

Opravou po povodni prochází i chodník u Základní školy U Nemocnice. Jeho součástí je i oprava regulace potoka. Stavba má být dokončena na začátku školního roku.

jirikovska

Na konci července byla zahájena první etapa rekonstrukce chodníku na ulici Jiříkovská. Ta by měla probíhat až do konce měsíce září.

diry

V průběhu září se dočká nových asfaltových povrchů i několik místních komunikací. Jedná se o ulici Hraniční, část ulice U Potoka, Skalní, Na Výsluní, část ulice Kalná, Královská, Ječná, Na Kolonii, Stepní a Potoční.

vkovare

Výstavba nové lávky pro pěší na ulici Vojtěcha Kováře v Horním Jindřichově může konečně pokračovat. Práce musela být přerušena potom, co bylo zjištěno, že je v kolizi s trasou kanalizační stoky. Po časově náročných jednáních se podařilo najít řešení a lávka pro chodce na této frekventované silnici bude vybudována do konce září.

 

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail