Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Aktuální téma – dluhy, dluhy, dluhy

Podle aktuálních údajů ČNB zadluženost českých domácností roste a jejich úspory se tenčí. Tento fakt nezpochybňujeme, naopak již několik let varujeme i v rámci celé Asociace občanských poraden nejen my, ale i jiné organizace, před tímto nebezpečným fenoménem, který končí „dluhovou pastí“, ze které není jen tak úniku. Po celou tuto dobu v médiích ekonomové i naši politici argumentují tím, že zadluženost českých domácností je na nižší úrovni oproti jiným zemím Evropské unie. Bohužel, realita je jiná. Mnoho domácností žije od výplaty k výplatě. Rovněž je běžnou praxí přečerpávání účtů, využívání kontokorentu nebo kreditních karet pokud finance nevyjdou, tedy obecně známé „vysoké datum v peněžence“. Ovlivňuje to i ta skutečnost, že spousta z nás si zvykla pořizovat zejména spotřební zboží nebo dovolené na dluh. Prostě to, co chceme, si koupíme hned, i když na to nejsou peníze. O tom, zda bude na splácení, pokud se něco nečekaného stane, se v dané chvíli neuvažuje a následné vytloukání dluhu dluhem pak ještě celou situaci zhorší.

Jsem přesvědčena o tom, že každý z vás ví, jak je těžké v dnešní době udržet vyrovnaný domácí rozpočet, prostě vyjít s penězi a ještě si něco málo ušetřit pro strýčka příhodu. Jsem přesvědčena i o tom, že každý z vás zná minimálně jednoho človíčka, jednu domácnost, kde se potýkají s neschopností splácet. Naše poradna pomáhala zcela zdarma od samého počátku klientům, kteří se dostali do potíží se splácením svých pohledávek, a od roku 2008 se zapojila do projektu „Dluhové poradenství“. Za ta léta evidujeme prudký nárůst zadlužených klientů, kteří přijdou do poradny s nadějí, že zvládneme nemožné a pomůžeme jim, ale přes všechnu naši snahu zázraky zatím opravdu neumíme. Realita je taková, že spousta klientů přijde pozdě, kdy se už moc dělat nedá.

Běžný je klient, který má několik, zejména spotřebitelských úvěrů nejen u bank, ale i v nebankovním sektoru, je vlastníkem více platebních karet, popř. má i jiné dluhy. Část jeho dluhů je ve fázi exekuční, část v soudním nebo rozhodčím řízení a ty, které ještě nejsou takto řešeny, se do předešlé fáze dostanou velice rychle. Důvody nesplácení jsou v zásadě skoro stejné – ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost, nemoc, rozchod s partnerem. Nadarmo se však neříká „každá rada drahá“. Není se tedy čemu divit, že přišel boom různých poraden, společností, ale i jednotlivců hlásajících solidnost, odbornost, ale hlavně stoprocentní pomoc dlužníkovi, který neví, kudy kam. Bohužel je i spousta takových, jejichž cílem není pomoc lidem, kteří se na ně obrátí, ale pouze vlastní zisk. Dlužník věřící v zázrak takového „dobrodince“ hned nepozná a taková pomoc ho pak vyjde nejen draho, ale může ho dostat do ještě svízelnější situace. Přiznám se, že právě nárůst klientů, kteří kontaktují poradnu až po takovéto zkušenosti, přibývá, a samozřejmě přibývá i těch, kteří chtějí profitovat, a to nejen za účelem vlastního zisku, na takových lidech. Tento trend byl podnětem k mému článku, ve kterém bych chtěla varovat před takovou „úžasnou“ pomocí. Nehledě na to, že to, co udělají oni, zvládnete většinou i vy sami a zdarma. Myslím tím aktivně se snažit, tedy pracovat nebo si hledat práci, pokud ji nemáte, třeba i v jiném regionu. Neutíkat před problémy, komunikovat s věřiteli i exekutory, splácet dle svých možností. To samé platí i pro osobní bankrot, tedy oddlužení. Bez stabilního příjmu, tedy platu/mzdy, starobního či invalidního důchodu vám soud osobní bankrot, tedy oddlužení nepovolí. Je to jedna ze základních zákonem daných podmínek. Navíc příjem musí být v takové výši, abyste byli schopni po odečtení minimálních nákladů insolvenčního správce a zohlednění vyživovaných osob dosáhnout na zákonem stanovené minimální 30% plnění věřitelům. Stabilní příjem musí dokládat i osoba, která by se rozhodla někoho vyživovat, aby na oddlužení dosáhl. Je to prosté, bez vašeho vlastního snažení dluhy nezmizí a budou vás strašit stále. A nikdo vám nebude schopen pomoci, i když slibuje zázraky. Proto si dávejte pozor. Pokud se rozhodnete a kontaktujete někoho, kdo by vám měl zázračně pomoci s dluhy, ať již za úplatu, nebo zdarma, pořádně se informujte, o koho se vlastně jedná, jaké má posudky, recenze. Informace, které dostanete, si ověřujte. Originály písemností nedávejte z ruky, jen jejich kopie a hlavně nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Opravdu zaleží vždy jen na vás a jen vy sami si můžete pomoci.

Pavla Nekudová
OP Charita Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail