Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na konci června se konala schůze Klubu seniorů

Na ni do Domu kultury Střelnice Rumburk přišlo devadesát sedm členů ze 140 registrovaných, čehož si výbor nesmírně váží. Ve svém programu se senioři věnovali zprávě o činnosti za první pololetí 2014, zprávě o hospodaření od počátku roku do konce května, plánu akcí na druhé pololetí roku a životním jubileím členů za první pololetí. Jednalo se o čtrnáct členů, kterým byl předán dárkový balíček a květina. Projev zde měl starosta Rumburku Jaroslav Trégr, místostarosta Darek Šváb a místostarostka Alena Winterová. Senioři měli i prostor pro diskuzi.

To nejdůležitější z Klubu seniorů
od ledna do června

Jedním z těch nejdůležitějších momentů bylo to, že jsme se přihlásili do projektu Senioři komunikují 2014, byli jsme vybráni a dvanáct z nás mělo možnost navštívit čtyřdenní kurz obsluhy osobního počítače. Také jsme se přihlásili do soutěže o nejaktivnější klub seniorů Ústeckého kraje, jejíž vyhodnocení se bude konat v říjnu. Dále jsme si promítali staré fotografie Rumburku a porovnávali je s novými, doprovodné komentáře provedli pánové Jelínek, Hocký a Breuer. Vyslechli jsme také přednášku kronikářky města, účastnili jsme se promítání a vyprávění manželů Švandových o jejich cestě po Srí Lance a nevynechali jsme ani přednášku Bohunky Slané na téma protidluhového poradenství.

Druhé pololetí bude taky pestré

Plány na druhé pololetí jsou opět velmi zajímavé. Plánujeme zájezd do Kutné Hory, do Liberce, kde chceme lanovkou vyjet na Ještěd a navštívit nově zrekonstruovanou galerii, opět máme předplatné na divadelní představení na Střelnici pro pětatřicet osob, čekají nás přednášky, promítání fotografií z návštěv zajímavých zemí a mnoho dalšího. Prostory našeho klubu také slouží potřebám Města Rumburk, například při volbách nebo při závodu Tour de Feminin. Čeká nás také spousta práce, neboť od ledna je v platnosti nový Občanský zákoník a občanská sdružení se podle něj mění na spolky, což s sebou nese spousty administrativy.

Senioři diskutovali
s vedením města

V diskuzi se přítomní obraceli na zástupce města s dotazy, které se týkaly například nevhodných a malých parkovacích míst u městského úřadu, u polikliniky a za jejich klubem nebo také veřejných toalet, které jsou pouze u zastávky Bytex a v informačním centru, ale pouze do 17.00 hod. Řešili také umístění velkých kontejnerů v některých částech města, absenci přechodů pro chodce od Dolních Křečan až k městskému úřadu, vyslovili přání zlepšit nádvoří u nemocnice V Podhájí nebo mít veřejné toalety alespoň u supermarketů na Pražské ulici, kde je dnes celkem šest obchodů. Představitelé města některé dotazy zodpověděli s tím, že se některými z nich budou zabývat.

Na závěr předsedkyně objasňovala, že si nesmírně vážíme dotací, které nám naše město poskytuje. Je však nutné vysvětlit občanům, že tato částka není pouze na kulturní činnost, zájezdy a podobné akce, ale že z těchto prostředků musíme hradit provoz klubu, tedy platit elektřinu, plyn, vodu, telefon a internet, popelnice, televizi, drobné opravy, pronájmy sálu na Střelnici, hygienické prostředky, prostředky na úklid, mzdu pro uklízečku, kancelářské potřeby a podobně.

Po oficiální části následovala volná zábava. K poslechu a tanci hrála hudba Toma Music.

 

Za Klub seniorů Alžběta Ryšavá
(redakčně upraveno)

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail