Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz
| 3. 9. 2014 | Nezařazené

Někteří zastupitelé by nejraději všechno nechali „na těch dalších po volbách“

sras

Ještě na poslední chvíli před prázdninami, 26. 6., zasedalo v Domě kultury Střelnice Rumburk Zastupitelstvo města. Jednání odstartovala téměř půlhodinová debata o podobě programu. Ačkoli z atmosféry posledních dní před zastupitelstvem se dalo vyčíst, že bude velký sál plný, přišlo asi patnáct občanů. Zastupitelů přišlo dvaadvacet, jeden chyběl a byl neomluven. Zastupitelé jednali tentokrát skoro šest hodin.

Shoda na programu se zdála být obtížná. Ladislav Pokorný znovu navrhoval doplnit program o bod Informace o porušování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze strany vedení města Rumburk, Městského úřadu Rumburk a Lužické nemocnice a polikliniky. Tato změna programu schválena nebyla. Žádáno bylo i od dalších zastupitelů, aby se neprojednávaly body o sloučení Domu kultury Střelnice se Správou rumburských areálů sportu a bod Problematika smluvních vztahů se společností Teplo Rumburk. Po dlouhé debatě o podobě programu nakonec zastupitelé schválili program v původním znění.

U projednávání Tepla bylo
poněkud dusno

Bod číslo devět, tedy Problematika smluvních vztahů se společností Teplo Rumburk, se diskutoval dlouho. Zastupitelům byl předložen rozsáhlý materiál, jehož cílem bylo nalézt za předložených podmínek řešení problematického období roků 2009 – 2011. A v případě nalezení shody na tomto řešení i prodloužení smluvního vztahu se společností Teplo Rumburk o dalších deset let za předložených podmínek. Každému obyvateli bytu, který patří městu a je napojen na centrální zdroj tepla, by se následně vrátilo asi osm tisíc korun. Ještě příjemnější zprávou je to, že cena tepla mu klesne z asi 900 korun/GJ na asi 627 korun/GJ, tedy asi o třetinu. Vzhledem k rozsahu materiálu se zastupitelé nakonec usnesli na tom, že tuto problematiku projednají na příštím zasedání zastupitelstva. Někteří by to nejraději nechali až „na těch dalších“.

Darek Šváb ustál místo předsedy
představenstva Valné hromady Lužické nemocnice a polikliniky

Davy lidí se v sále domu kultury očekávaly hlavně kvůli bodu Valná hromada společnosti Lužická nemocnice a poliklinika. Střet se dal očekávat zejména při snaze navýšit základní kapitál společnosti. Dále se také jednalo o tom, zda bude Darek Šváb a Petr Urban v představenstvu nemocnice. Zastupitelé Nedvědová a Růžička navrhli rozsáhlé změny předloženého usnesení, a to prý z důvodu obavy o spekulativní odkoupení nemocnice. Tyto návrhy nebyly zastupiteli přijaty. Zastupitel Schäfer konstatoval, že v předloženém návrhu usnesení žádný „tunel“ nevidí. Po další krátké debatě zastupitelé v tomto bodě schválili usnesení, jehož součástí je i setrvání Darka Švába a Petra Urbana v představenstvu nemocnice.

Od 1. 7. máme novou příspěvkovou organizaci – Dům
kultury Střelnice a sportoviště města Rumburk

Ke vzniku nové příspěvkové organizace došlo sloučením dvou stávajících, a to Domu kultury Střelnice Rumburk a SRAS Rumburk. K bodu byla připravena prezentace, včetně důvodů sloučení, kterou komentoval ředitel Domu kultury Střelnice Miloslav Kucer a Iva Štefáčková, vedoucí Odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk. Na projednávání tohoto bodu zůstalo v sále asi deset občanů. Návrh na sloučení byl přijat, proti byli jen dva zastupitelé.

Zastupitelé se rozešli chvíli před desátou hodinou večerní.

pem

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail