Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Skončila lhůta pro zněnu společenstevních dokumentů

Právní rádce

K poslednímu červnu letošního roku skončila zákonem stanovená lhůta, ve které měly společnosti splnit povinnost přizpůsobit své zakladatelské dokumenty (společenské smlouvy, zakladatelské listiny a stanovy) nové právní úpravě. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, totiž uložil společnostem upravit tyto listiny tak, aby odpovídaly jeho tzv. kogentním (donucujícím) ustanovením, a takto upravené je založit do sbírky listin obchodního rejstříku. Sankcí za nesplnění této povinnosti přitom může být v krajním případě i zrušení „hříšné“ společnosti soudem a nařízení její likvidace.

Bylo a je tedy nezbytné zmíněná donucující ustanovení v zákoně dohledat, zjistit jejich případný konflikt s ustanoveními ve společenských smlouvách a provést změnu společenských smluv. V drtivé většině případů k tomu společnosti potřebují pomoc odborníka, nejedná se totiž o jednoduchou záležitost, proto se celý proces, narovinu řečeno, i prodraží.

Šestiměsíční lhůta k tomu, aby mohly všechny společnosti, zejména tzv. „eseróčka“ dostát své povinnosti, byla navíc krátká. V řadě případů na ni nestačily časové kapacity advokátů a ani notářů, kteří museli ve většině případů zasáhnout. A řekněme si to upřímně, ani mediální osvěta nebyla tak veliká, jak by se dalo v případě tak zásadních změn v právu společností očekávat, takže o ní celá řada společností do dnešního dne ani neví. A to jsme již více než jeden měsíc po lhůtě! Nejvíce se to týká společností, které sídlí mimo velká města, jako je tomu v našem výběžku. Podíváme-li se namátkou do obchodního rejstříku, je zřejmé, že řada zdejších společností své společenstevní dokumenty upravené nemá.

Vzhledem k šibeničnímu termínu si však i zákonodárci uvědomili nemožnost mu dostát, proto již byla vydána řada oficiálních i neoficiálních prohlášení, které dopady zákona (a jím stanovených sankcí) zmírňují. Jedno z posledních prohlášení je obsaženo v Tiskové zprávě Hospodářské komory České republiky a Ministerstva spravedlnosti České republiky a vyplývá z něj, že se nepředpokládá, že by měla být rejstříkovými soudy v nejbližších dnech využívána možnost uplatnění sankcí vůči obchodním korporacím (výzvy, rušení společností atd.). I přes to si však dovolím na všechny společníky a jednatele společností apelovat, aby se změnami neotáleli, jelikož zákonné ustanovení je věc jedna a prohlášení, byť zástupce vlády, věc druhá.

Mgr. Jana Slintáková
advokátka

Pozn. redakce: Autorka je absolventka Gymnázia v Rumburku a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Se svými dotazy se na ni můžete obracet prostřednictvím redakce novin, stejně jako se žádostí o kontakt na ni.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail