Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Valná hromada Lužické nemocnice a polikliniky aneb Paní Columbová opět nepřišla

V pondělí 30. 6. proběhla v Městské knihovně Rumburk Valná hromada Lužické nemocnice a polikliniky, společnosti, kterou do tohoto okamžiku vlastnilo z 99,96 % Město Rumburk. Valná hromada měla vedle zavedených a pravidelných bodů i několik bodů navíc, které jednak vyplývaly z nových právních úprav a jednak z nutnosti stabilizovat nemocnici. Šlo tedy zejména o nové stanovy společnosti a také o navýšení základního kapitálu společnosti formou upsání nových akcií, a to z důvodu dlouhodobé podkapitalizace společnosti. V tomto bodě jsme s vedením nemocnice hledali řešení, které by město jako majoritního akcionáře ekonomicky nezatížilo nad rámec schváleného rozpočtu a zároveň to naší, tedy městské nemocnici pomohlo tak, aby mohla stabilně fungovat a dále poskytovat nezbytnou péči. Vždyť naše nemocnice za předchozí rok ošetřila ve svých ambulancích více než devadesát sedm tisíc pacientů a hospitalizovala něco přes osm tisíc pacientů. Tato čísla ukazují na její jednoznačnou potřebnost pro tento region. Proto se domnívám, že návrh, který jsme předložili Zastupitelstvu města, byl odborně zpracovaný, korektní a řešil v dané chvíli maximálně citlivě situaci s minimálním dopadem na schválený rozpočet města. Vzhledem k situaci ve městě mě potom ani příliš nepřekvapila dezinformační kampaň, kterou po městě rozjeli někteří odborníci na všechno, ostatně tak jako i v jiných otázkách řešených zastupitelstvem. Bohužel pro ně se opět ukázalo, že i přes šíření lží a nesmyslů jsou v zastupitelstvu lidé, kteří používají k rozhodování vlastní rozum a nenechají se ovlivňovat vylhanými konstrukcemi, které se někdo snaží předložit jako nezvratitelný fakt. Důkazem toho budiž to, že pro předložený návrh usnesení hlasovalo šestnáct přítomných zastupitelů, tři se zdrželi hlasování a jen tři byli proti. Nebyla to kupodivu tedy jen ta obligátně zmiňovaná „dvanáctka nakoupených zastupitelů“. Zejména výmysl o výhodném prodeji nemocnice držiteli jedné akcie v hodnotě jednoho tisíce korun, který se zcela bezpochyby objeví na Valné hromadě a následné další kroky mu umožní realizaci tohoto odkupu, byl skutečný majstrštyk „odborníka“. Odborníka na šíření lží a nesmyslů po městě, protože v oblasti konání Valné hromady a předkládání návrhů na jiná usnesení to bylo se znalostmi prachbídné. Pro všechny z vás tedy následující informace. Držitel zmiňované akcie nepřišel, stejně jako paní Columbová v jednom detektivním seriálu. Tam lze ještě s napětím očekávat, že se tak možná jednou stane. U nás v Rumburku se tak už stát nemůže, protože budeme nově vlastníky 100 % akcií. Na základě pověření Zastupitelstva města jsem vykonal akcionářská práva na inkriminované Valné hromadě přesně tak, jak mi byla nastavena usnesením zastupitelstva. Lužická nemocnice a poliklinika bude tedy dále fungovat ve prospěch nás všech tak jako doposud.

 

Jaroslav Trégr
starosta města

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail