Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

AKTUÁLNÍ INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA V OBRAZECH

V Horním Jindřichově bude na konci září hotová nová lávka pro pěší,
na Jiříkovské ulici probíhá rekonstrukce chodníku v délce 1,7 kilometru,
tělocvična Základní školy Tyršova je kompletně zrekonstruovaná.
A co se ještě děje?

bezruc

Po rekonstrukci čtyř mostů, několika úseků kamenné regulace a novém zatrubnění potoka v Dolní ulici proběhlo vyčištění koryta od náplav v celém úseku od ulice Bezručova až po Dolní ulici. Následovat budou opravy dalších úseků regulace potoka.

jirik

Na Jiříkovské ulici probíhá rekonstrukce levostranného chodníku v celkové délce přibližně 1,7 kilometru. Celý chodník má být dokončen na přelomu září a října. Příští rok by mělo dojít k dokončení i druhé strany chodníku, rekonstrukci autobusových zastávek a parkovacích míst před školou Pastelka.

jirik2_0

Pohled od Základní školy Pastelka směrem k Zámečku. Tady je chodník už před dokončením.

lavka_0

Na lávce v Horním Jindřichově, mezi ulicemi Vojtěcha Kováře a U Potoka, kterou v roce 2010 vzala velká voda, se usilovně pracuje. Dokončena má být už na začátku října.

nerudova_0

V Nerudově ulici došlo k rekonstrukci celého mostu a opravě regulace potoka u bývalého Vkusu.

nerudova2

Místo dvou betonových trub, které zde ještě nedávno byly položené pod silnicí, dnes stojí most s dostatečným průtočným profilem.

potocni

V ulici Potoční – Strážní v Dolních Křečanech je most také již zrekonstruován. Opraveny byly mostní opěry, úplně nahrazeny byly obě mostní římsy a nové je i zábradlí.

sportovni

V ulici Sportovní probíhá výstavba a rekonstrukce opěry místní komunikace, která se po povodni v roce 2010 utrhla. I zde by mohly být práce dokončeny do konce září.

sukova

V ulici Sukova je situace obdobná jako v ulici Sportovní. Voda podemlela břeh komunikace a ten se utrhl.

sukova2

Břeh komunikace bude opraven až k nově zrekonstruovanému mostu v ulici Královská.

telocvicna

Tělocvična Základní školy Tyršova je zrekonstruovaná zvnějšku i zevnitř. Dovnitř se nám bohužel nepodařilo dostat. Podle sdělení ředitele školy bylo důvodem umístění cvičebního nářadí před revizí do prostor tělocvičny. Po celou dobu výstavby nebyl problém se po požádání směřovaného k vedení města do tělocvičny dostat, teď se to bohužel nepovedlo.

vkovare

Zcela nová lávka pro pěší na ulici Vojtěcha Kováře bude hotová na konci září. Průchod bude bezpečnější pro všechny, kteří se ve zúženém prostoru dosud museli mít na pozoru ještě před auty.

vytopni

Rekonstrukce historického kamenného mostu v ulici Výtopní se chýlí ke konci. Dokončená je železobetonová skořepina, betonáže, izolace a zásypy. Následovat bude dokončení kamenických prací, umístění opraveného křížku a položení asfaltového povrchu.

zsnem

U Základní školy U Nemocnice probíhá dokončování rekonstrukce chodníku a regulace potoka, které poškodila povodeň.

zsnem2

Osazování sadových obrubníků v posledním úseku chodníku.

zsnem3

Vyměněny jsou i obrubníky na druhé přístupové cestě ke škole.

diry

Od 8. 8. probíhají rekonstrukce některých místních komunikací. Bude provedena pokládka nových asfaltových povrchů a úprava krajnic. Mimo to se od července realizují opravy městských komunikací bodovými výspravami a turbo technologií.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail