Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Česko-německá spolupráce na Základní škole U Nemocnice vstupuje do 7. ročníku

zs

Před sedmi lety se stala Základní škola U Nemocnice členem svazu škol Schkola, ve kterém intenzivně spolupracují české, německé a polské školy z tzv. Trojzemí. V rámci této spolupráce, zaměřené na poznávání jazyka souseda, jsou realizovány různé dílčí projekty. Cílem těchto projektů, které jsou dlouhodobě finančně podporovány Česko-německým fondem budoucnosti, je prohlubování praktických jazykových dovedností země partnera u žáků a pedagogů na obou partnerských školách ZŠ U Nemocnice Rumburk a na Freie deutsche Schule Oberland Ebersbach formou skupinových žákovských výměn, společných projektových aktivit partnerských tříd, krátkodobých jazykových kurzů, pobytů zaměřených na znalosti okolí partnera, jazykovou výuku a prohlubování dosavadních partnerství a přátelství.

V prosinci 2013 byl na škole ukončen projekt z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko „Škola eko?logicky!“. Tohoto projektu se účastnily všechny české a německé školy mezinárodního svazu škol Schkola, tedy celkem devět subjektů. Projekt probíhal od ledna 2011 do prosince 2013. Byl rozdělen na dvě základní fáze. První fáze byla fází příprav na samotnou realizaci a průběh projektu. V tomto období se zřizovaly ekologické učebny, tvořily pracovní listy a připravovaly aktivity pro žáky. Naše škola si v tomto projektu vybrala téma třídění odpadu. Ve druhé fázi probíhalo testování ekologických stanovišť na jednotlivých školách. Každou školu navštívily školy partnerské a žáci všech věkových kategorií měli možnost vyzkoušet si aktivity, které pro ně byly na dané škole připraveny. Třídění odpadů je již pro většinu žáků naší školy samozřejmostí, což je důkaz toho, že projekt „Škola eko?logicky!“ splnil svůj účel. Děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci tohoto projektu a vedení města Rumburk za jeho podporu a předfinancování.

V prvním týdnu prázdnin proběhl první prázdninový jazykový tábor v kombinaci s adrenalinovými aktivitami. Jednadvacet žáků tří partnerských škol – ZŠ U Nemocnice Rumburk, ZŠ Pastelka Rumburk a Schkola Oberland Ebersbach se zúčastnilo jazykového tábora, který se konal v osadě Rozhled na Jedlové. Kromě výuky partnerského jazyka si děti užily všech možných adrenalinových aktivit, které nabízí Adrenalin park Jedlová. Poděkování patří Česko-německému fondu budoucnosti, který nemalou částkou přispěl všem zúčastněným žákům na týdenní pobyt. Dále pak děkujeme panu Františku Maškovi a slečně Simoně Scholzové z Adrenalin parku Jedlová, kteří se dětem věnovali v oblasti volnočasových adrenalinových aktivit a největší poděkování patří učitelkám Evě Čáchové ze ZŠ U Nemocnice a Ditě Helikarové z Freie deutsche Schule Oberland Ebersbach za přípravu a realizaci tábora. Protože tato aktivita česko-německé spolupráce měla velmi dobrý ohlas, bude zařazena do pravidelných projektových aktivit školy a již nyní je připravován druhý ročník jazykového tábora.

Romana Bušková

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail