Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk má čtyři asistenty prevence kriminality

asistenti

Od 1. 9. se po rumburských ulicích pohybují čtyři asistenti prevence kriminality. Dvojici stávajících, Helenu Gáborovou a Bedřicha Rulce, doplní nově Anna Starcová a Jan Pěnička. Projekt, díky němuž se k práci asistentů prevence kriminality dostali, jejich činnost i vybavení stoprocentně financuje, a to do října 2015.

První dva asistenti začali v Rumburku pracovat v květnu 2013 a ohlas na jejich práci je pozitivní. Jejich pracovní náplní je zejména zprostředkování komunikace mezi občany a policií. Svůj čas tráví pochůzkovou činností, a to v oblastech rizikových, v hernách a restauračních zařízeních, u bytových domů obývaných osobami ohroženými sociálním vyloučením nebo u squatů, v nichž se zdržují bezdomovci. Asistenti prevence kriminality také komunikují a spolupracují s městskou i státní policií, se školami a neziskovými organizacemi a dalšími. Po městě se pohybují podle přesného rozpisu v ranním a odpoledním režimu.

Výběr všech čtyř asistentů se konal v lednu, kdy se jich přihlásilo asi dvanáct. Do dalšího kola postoupilo šest uchazečů, kteří se zúčastnili dvoudenního školení v Ústí nad Labem a po tomto školení byli vybráni čtyři, z nichž dva už zkušenost s touto prací z Rumburku mají. Druhá dvojice začala svou službu dohledem na klidný průběh prvního školního rána. Do služby měla nastoupit už v dubnu, ale došlo k prodlení ze strany Ministerstva vnitra České republiky coby nositele projektu kvůli výběrovému řízení na dodavatele služeb.

Zavedení asistentů prevence kriminality iniciovala Markéta Skočovská, lokální konzultantka z Agentury pro sociální začleňování.

pem

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail