LORETÁNSKÉ SLAVNOSTI 2014 v Rumburku

Tištěné noviny16/2014 | 26. 9. 2014 | Nezařazené

loreta

V Loretě Rumburk v sobotu 13. 9. poosmnácté proběhly Loretánské slavnosti. Počasí přálo a na nádvoří před loretánskou kaplí se tančily renesanční, barokní a lidové tance v podání souboru Iris a zněly středověké a barokní skladby sboru Karmína. Děti se bavily při divadelních pohádkách souboru Toy Machine a hravou formou se seznámily s loretánským příběhem. Desítky hudebníků ze Šluknovska představily Truvérskou mši od Petra Ebena. První hraví návštěvníci vyzkoušeli questing – hravé a poučné poznávání města. Po úspěšném projití trasy hledačky „Rumburská procházka staletími“ a vyluštění tajenky se jim otevřela skříňka s pokladem. V ambitu se tvořilo ve výtvarných dílnách a prodávaly regionální výrobky. Čeští i němečtí návštěvníci se vydali na komentované prohlídky s průvodcem. Vernisáží začala výstava o mariánském poutním místě „Filipovský zázrak“. V loretánské kapli proběhla 307. slavnost posvěcení Svaté chýše a v ambitu pobožnost Svatých schodů.

Hudební a divadelní slavností v Rumburku se od roku 1997 připomíná dostavba a vysvěcení loretánské kaple Panny Marie, k němuž došlo 15. 9. 1707. Slavnosti, které jsou certifikované jako regionální zážitek Českosaského Švýcarska, navštívilo 350 návštěvníků. Areál z 18. století se současně připojil ke Dnům evropského dědictví. Loretánské slavnosti 2014 v Rumburku pořádala Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Město Rumburk za podpory Sparkasse Oberlausitz – Niederschlesien a Schrödingerova institutu.

Klára Mágrová

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2014/09/26/loretanske-slavnosti-2014-v-rumburku/