Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

O úpravách kontejnerů na tříděný odpad

recyklace

Za uplynulých deset až patnáct let se občané celkem naučili třídit odpad. Vědí, kam co patří (plast do žlutého kontejneru, papír do modrého, sklo do zeleného, případně i bílého kontejneru). Procesu třídění odpadu se účastní dle odhadu firmy EKO-KOM až 70 % populace. Jsou však stále ještě velké rezervy, a to v množství nečistot vhazovaných do kontejnerů. Svozové firmy, respektive úpravci – třídírny odpadu – mají vícenáklady s tříděním a následnou likvidací vytříděného směsného komunálního odpadu, který do těchto kontejnerů nepatří. Z tohoto důvodu se vhozové otvory dělají co nejmenší, aby se minimalizovaly nečistoty. Velké kartony a krabice, které nejdou snadno sešlapat nebo roztrhat, a objemné plasty lze odvézt do sběrného dvora. V Rumburku funguje i tzv. pytlový sběr tříděného odpadu. Do těchto pytlů je možno dát například objemnější polystyren nebo plastové obaly, a pokud dáte ve svozový den ke svozové trase složené a svázané velké kartony, tak je firma odveze také.

r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail