Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk hospodaří s přebytkem

Ke konci září hospodaří Rumburk s přebytkem ve výši téměř 12 milionů korun, a to i přesto, že objem letošních investic šplhá k hodnotě kolem 94 milionů korun. Lepší hospodaření oproti schválenému rozpočtu má hned několik důvodů. U daňových příjmů byla provedena úprava hodnot na základě odhadu plnění do konce roku 2014 se současným porovnáním plnění roku 2013. V části běžných příjmů a výdajů je to pak zapracování dopadů podepsaných smluvních vztahů se společností Teplo Rumburk. Ten je pozitivní v objemu asi 2 milionů korun. Dále dochází ke snížení výdajů na DPH, a to z toho důvodu, že tyto náklady jsou již většinou zahrnuty v hodnotách kapitálových výdajů (investic). Poslední, a zřejmě nejvýznamnější, je zvýšení kapitálových příjmů z prodeje pozemků v průmyslové zóně. V současné době se zde řeší čtyři nové projekty.

V důsledku uvedených změn se zvýšila rozpočtová rezerva o 11 770 000 korun na hodnotu 12 881 000 korun. S ohledem na takto vysokou hodnotu provedla v závěru září Rada města rozpočtové opatření, kterým snížila o 10 500 000 korun rozpočtovou rezervu, a to při současném poklesu potřeby čerpání revolvingového úvěru o stejnou hodnotu, na hodnotu 15 000 000 korun. Za stávajícího vývoje hospodaření města v tomto roce nebude tedy třeba přijímat jakýkoliv nový investiční úvěr. Postačující by bylo ke konci roku 2014 obnovit pouze revolvingový úvěr ve výši odpovídající maximálně polovině stávajícího revolvingového úvěrového rámce. Objektivně bude však potřeba ke konci tohoto roku ve výši maximálně 15 000 000 korun.

r

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail