Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburské školy se opět setkaly kvůli prevenci

setkáni-škol

Přesně před rokem se sešli zástupci škol v Rumburku na třídenním setkání ve Starých Splavech, kde absolvovali seminář k vytvoření týmů primární prevence na školách a pod odborným vedením společně konzultovali své poznatky a problémy. Akce byla v loňském roce podpořena Krajským úřadem v Ústí nad Labem v rámci projektu primární prevence „Řešíme to společně“.

Vzhledem k tomu, že se velmi zdařila a vlastně poprvé se daly školy dohromady, jsme se s Evou Michalinovou rozhodly, že se pokusíme projekt opět zrealizovat. Na Krajském úřadě jsme letos neuspěly, protože týmy primární prevence nebyly předmětem podpory.

Obrátily jsme se tedy na Jiřího Gajdoše, který má na starost v rámci Městské policie Rumburk primární prevenci ve městě. I když proces nebyl úplně nejjednodušší, podařilo se mu přesvědčit městské radní o důležitosti tohoto setkání a město rozhodlo, že projekt bude financovat.

Vše bylo připravené a druhý zářijový víkend se opět sešli kantoři ze škol v Rumburku (ZŠ Tyršova, ZŠ U Nemocnice, Speciální ZŠ, SZŠ a OA, gymnázium a Pastelka), aby si opět mohli předat zkušenosti z praxe pod odborným vedením. Na základě doporučení jsme oslovily Ivanu Veltrubskou, psycholožku s dlouholetou praxí, která nám v pátek i v sobotu přednášela na téma „Komunikace s problémovým žákem, problémovým rodičem“. A věřte, že bylo co probírat. Výkon paní doktorky byl opravdu perfektní a velmi profesionální. Další součástí byla beseda se Zdeňkem Staňkem o závislosti na počítačové technice a krásná relaxace s paní Michalinovou. Závěrem se nám představili mladíci ze sdružení „Seberevolta“, jejichž myšlenkou je vést děti a mládež ke správnému životnímu stylu.

Byl to opět velmi efektivně strávený víkend, což dokazovaly i dotazy na další setkání. Za vše bych chtěla poděkovat Městu Rumburk, že podpořilo tuto akci, panu Gajdošovi, že věřil, že nejde jen o bezvýznamnou zábavu učitelů, a všem, kteří se zúčastnili. Věřím, že se opět za rok setkáme.

Jana Masařová
ZŠ Tyršova Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail