Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Tři osobnosti, které kandidují do Senátu a jsou ve výběžku vidět, odpovídají na tři otázky

Současně s komunálními volbami probíhají letos v děčínském
okrese i volby senátní. Při příjezdu do výběžku lemují silnice, křižovatky
a kruhové objezdy obličeje tří kandidátů na senátora na dalších šest let.
Rumburské noviny těmto třem osobnostem položily dvě společné otázky
a každému jednu individuální. Jejich odpovědi právě přinášíme.

Zbyněk Linhart

1. Co vnímáte jako největší problém regionu Šluknovska a jaké řešení byste navrhoval?

Samozřejmě nezaměstnanost a z toho plynoucí problémy – odchod mladých a vzdělaných lidí. A naopak díky nesmyslně vysokým dávkám na bydlení účelové stěhování určitých skupin obyvatel, čímž se situace ještě zhoršuje. Řešení všichni slibují, ale provedení není jednoduché. Bylo by potřeba pomoci soukromým investorům státními pobídkami v příhraničních regionech, systematicky podpořit podnikání. Především zlepšit silnice a dopravní napojení. Důležitá je funkční veřejná doprava, pro místní i turisty.

2. Co chcete dokázat ve funkci senátora, co považujete za svůj cíl?

Nechci nic moc slibovat. Co ale mohu slíbit, je, že bych nebyl dále starostou města Krásná Lípa a práci senátora bych se věnoval na plný úvazek. Protože senátor bohužel nemá žádné výkonné pravomoci, úzce bych spolupracoval s místními samosprávami, podnikateli, aktivními lidmi a řešil s nimi problémy. Své případné počínání jsem shrnul do tuctu principů, které jsou mimo jiné na mých stránkách www.zbyneklinhart.cz.

I tato funkce vyžaduje nakonec každodenní systematickou mravenčí práci.

3. Co vás vede k tomu, abyste se ucházel o senátorskou pozici po letech strávených ve vedení Krásné Lípy?

Nedělám si sice iluze o tom, co může Senát, natož samotný senátor. Myslím si ale, že nepotřebujeme senátora na přebírání záštit nad akcemi, rozdávání úsměvů a kytiček, nekonečné schůzování. Možná na někoho ten politický marketing působí. Ale lidi, kteří chtějí něco řešit, jako právě starostové obcí, podnikatelé či lidi ve spolcích a další potřebují občas nějakou oporu, zastání, „otevírače dveří“. Právě výzva a podpora téměř všech kolegů starostů ve výběžku byla tím hlavním impulsem.

 

sykacek

1. Co vnímáte jako největší problém regionu Šluknovska a jaké řešení byste navrhoval?

Vysoká nezaměstnanost spojená s nízkou vzdělanostní strukturou obyvatelstva, špatná dopravní infrastruktura, navyšující se počet nepřizpůsobivých přicházejících z nejrůznějších částí republiky. Redakcí stanovený počet znaků na odpověď opravdu nestačí. Takže velmi stručně: podpora legislativy podporující investiční pobídky, úzká spolupráce s HSR ÚK, zvýšení tlaku na příslušná ministerstva – zejména na MPO, další prosazování zákonných norem naplňujících tzv. Šluknovské desatero.

2. Co chcete dokázat ve funkci senátora, co považujete za svůj cíl?

Mým cílem je prosadit přijetí dalších zákonných norem naplňujících tzv. Šluknovské desatero, jehož jsem byl už v roce 2011 hlavním iniciátorem. Mezi ně patří např. novela zákona o hmotné nouzi, která zamezí zneužívání sociálních dávek na bydlení, nebo nový zákon o odpadech a další. Dále budu prosazovat snížení DPH na léky, knihy a základní potraviny, obnovení plné valorizace penzí, tvorbu nových pracovních míst a zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví.

3. Co se na Šluknovsku změnilo za dobu vašeho působení v Senátu, čeho jste svým působením v Senátu dosáhl?

V prvé řadě je zapotřebí si uvědomit, jaké má Senát v našem státě postavení a pravomoci. Pak zjistíme, že pomoci Šluknovsku lze téměř výhradně jen ve spojení s Poslaneckou sněmovnou, ve které musíte mít vládnoucí většinu. A tou teprve asi devět měsíců disponuje ČSSD a ANO. Přesto je již teď zřejmé, že se daří prosazovat tak potřebná opatření, jako je např. zvýšení minimální mzdy, investice do nových pracovních míst, snížení daně z příjmů pro rodiny s dětmi, odstranění poplatků u lékaře a v lékárnách a další.

 

zoser

1. Co vnímáte jako největší problém regionu Šluknovska a jaké řešení byste navrhoval?

Je třeba říci, že do Senátu kandiduji za volební obvod Děčín, a proto není možné v budoucnu zaměřit své úsilí pouze do našeho výběžku, i když práce pro něj bude prioritou. Největší problémy Šluknovského výběžku jsou obsaženy v našem Šluknovském desateru. Starostové Šluknovska, kteří desatero sepsali, problémy v něm obsažené osobně sdělili a také předali našim vládním činitelům již na přelomu let 2011 – 2012 a znovu v letošním roce. To poté, co byla jmenována nová vláda. Jedná se hlavně o sociální problematiku včetně bydlení a s ní spojené spravedlivé a motivační vyplácení sociálních dávek pouze potřebným, zřízení více pracovních míst pro mladé, maminky s dětmi a terénní pracovníky, zřízení centrálního registru přestupků, intenzivnější potlačování drobné a drogové kriminality, snížení nezaměstnanosti, řešení problematiky vzdělanosti a nedostatečné infrastruktury.

2. Co chcete dokázat ve funkci senátora, co považujete za svůj cíl?

Cílem mého případného senátního působení bude snaha směřovat legislativu k tomu, že na jedné straně bude stát své občany motivovat k tomu, aby všichni pochopili, že pracovat v tomto státě se vyplatí, a na druhé straně, že donekonečna nelze páchat přestupky bez rychlého a tím i účinného potrestání.

3. Senátorem už jste byl. Proč kandidujete na pozici senátora znovu, co vás k tomu vede?

Prvním impulsem bylo velké množství preferenčních hlasů získaných na kandidátce do krajského zastupitelstva, které mě posunuly téměř do čela kandidátky našeho HNUTÍ PRO!KRAJ. Dalším podnětem je, zdá se, šance na realizaci politiky, která bude ku prospěchu našim občanům a ne různým lobistům, kteří ťukají na dveře partajních sekretariátů.

rn

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail