Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Základní škola Tyršova má zrekonstruovanou tělocvičnu a novou venkovní učebnu

ZŠ Tyršova

Máme tady nový školní rok a s ním i spoustu novinek na Tyršovce. Během prázdnin se asi jako na všech školách malovalo, opravovalo, modernizovalo, zlepšovalo. Celkem běžný prázdninový provoz, přesto pro nás zcela jiný. Určitě většina občanů města zaznamenala, že během posledních dvanácti měsíců se opravovala tělocvična u naší základní školy. Byl to poměrně náročný rok pro chod školy, ale díky podané ruce od vedení SZŠ a OA a Gymnázia Rumburk se nám ho podařilo zvládnout. Teď je však situace jiná.

Dne 29. 8. převzal ředitel školy klíče od zcela nově zrekonstruované tělocvičny. Tělocvična má tři cvičební sály: malou tělocvičnu v 1. patře a tělocvičný sál v suterénu, které je možno využít pro aerobní cvičení, posilování, jógu a další kondiční cvičení. Velká tělocvična je určena především pro kolektivní sporty. Je zde hřiště na volejbal, basketbal, florbal a badminton, samozřejmě nové vybavení na gymnastiku. Každý sál má jinou barvu, což bude na sportovce velmi pozitivně působit. Krásné je i zázemí tělocvičny, sociální zařízení včetně sprch, šaten, kabinetů a kuchyňky, kterou je možno využívat při sportovních turnajích, popřípadě při jiných akcích školy.

To vše je samozřejmě určeno pro žáky v hodinách tělesné výchovy, při mimoškolních aktivitách, ale tělocvičny nabízíme také k pronájmu, bližší informace získáte na www.zstyrsovarbk.cz.

Za novou tělocvičnu děkujeme především Městu Rumburk, které bylo investorem, a všem firmám a pracovníkům, kteří se na rekonstrukci podíleli.

Další velkou akcí, která byla dokončena v průběhu prázdnin, je nová venkovní „učebna“ pěstitelských prací na dvoře školy. Pro žáky je tam připraveno zázemí nejen pro výuku pracovních činností a přírodopisu, ale je možno využít ji i v dalších předmětech. Díky získanému projektu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí byla vybudována zpevněná plocha se skleníkem, lavicemi a záhony. Děti si tak mohou vyzkoušet zahradničení v praxi.

Škola nyní vstupuje do druhého roku jako Zdravá škola a to, co jsme si naplánovali jako roční plán, se nám podařilo splnit. Budeme se samozřejmě snažit, aby to nebyly poslední velké akce realizované ve škole. Ta se bude nadále modernizovat a rozvíjet.

Jana Masařová
ZŠ Tyršova Rumburk

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail