Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Mateřské centrum Větrník a Loreta Rumburk – společnosti přátelské rodině

Ve středu 8. 10. převzaly zástupkyně MC Větrník Jaroslava Michelová a Anděla Radová na Krajském úřadu v Ústí nad Labem Certifikát Společnost přátelská rodině. Stalo se tak během konference Sítě mateřských center u příležitosti slavnostního vyhlášení soutěže Společnost přátelská rodině. Celorepubliková soutěž, kterou od roku 2007 pořádá Síť mateřských center, směřuje zejména k oceňování a šíření příkladů dobré praxe v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, zavádění prorodinných opatření a rovných příležitostí pro ženy a muže či v oblasti prorodinných aktivit organizací.

Krajská koordinátora Sítě MC Lenka Ackermannová k této události uvádí: „Velmi si vážím práce mateřských center, za kterými se skrývají nadšené a pracovité osoby, převážně ženy, maminky, slaďující práci s péčí o rodinu. Je příjemné slyšet z úst zástupců kraje, že si naší práce cení, nicméně se stále potýkáme s nedostatečnou finanční podporou, která by adekvátně ocenila odvedenou práci v mateřských centrech. Podotýkám, že primární prevence patologických jevů v rodině je stěžejní oblast, které se mateřská centra věnují a tím napomáhají předcházet krizovým situacím v rodinách, které se dále musí nákladně řešit. V Rumburku máme dvě mateřská centra, za kterými je vidět velký kus práce. Oběma přeji hodně spokojených návštěvníků a uvědomělé zastupitele.“

Za MC Větrník
Andrea Semerádová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail