Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburská porodnice je v rámci projektu Přirozený porod v porodnici hodnocena jako nejlepší z celé České republiky

Spokojenost rodiček se službami porodnic je jedním z hlavních kritérií udělení certifikace PPP v rámci celorepublikového projektu Přirozený porod v porodnici, do něhož je od ledna tohoto roku zapojena i naše porodnice. K jeho realizaci spojili síly přední český web o těhotenství a mateřství Babyweb.cz a Kvalita očima pacientů (KOP) – realizátor projektu měření kvality zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti a spokojenosti pacientů. Projekt dlouhodobě sleduje dvě hlavní oblasti. První z nich je spokojenost rodiček s poskytovanou péčí pomocí dotazníkového šetření, druhou je frekvence některých lékařských úkonů a medikace, která je v českých porodnicích dlouhodobě nad průměrem vyspělých evropských zemí. A právě v oblasti spokojenosti rodiček se službami porodnic vychází rumburská porodnice v průběžném hodnocení projektu jako nejlepší ze všech zapojených porodnic.

 

Jak probíhá samotné hodnocení?

Porodnická pracoviště sbírají e-mailové adresy rodiček během hospitalizace rodičky po porodu. Řešitel výzkumu poté rozesílá na e-mailové adresy rodiček pozvánky k vyplnění krátkého elektronického dotazníku pro zjištění osobní zkušenosti rodiček s průběhem porodu a souvisejícími službami. Metoda CAWI (Computer Aided Web Interview) s přístupovým kódem unikátním pro každou rodičku zajišťuje kontrolu výběrového souboru respondentek a vylučuje přístupy neautorizovaných osob k hodnocení porodnic. Získané odpovědi jsou řešitelem vyhodnocovány jednak průběžně (čtvrtletně) a dále souhrnně (ročně), kdy jsou výsledky srovnávány s průměrným hodnocením všech porodnic. Rumburská porodnice prozatím vede v obou sledovaných úsecích.

Pravidelná reprezentativní zpětná vazba od rodiček je pro každou porodnici silným motivem k jejímu dalšímu rozvoji a zvyšování kvality poskytované péče. První rok účasti v projektu PPP je zkušební, každá porodnice si tedy může vyzkoušet, co účast v projektu obnáší. Po roce se porodnice může rozhodnout, zda chce v projektu pokračovat či nikoliv. Ve druhém roce se výsledky porovnají s prvním rokem a meziroční dynamika bude předmětem celkového hodnocení. Při splnění všech kritérií bude mít porodnice možnost získat certifikát PPP.

 

Certifikát PPP

Certifikát PPP bude pro rodičky zárukou, že zdravotnický personál oceněné porodnice vede fyziologické porody a porody bez komplikací a v souladu s Desaterem PPP. Máme proto velikou radost z průběžných výsledků hodnocení celostátního projektu PPP. Ty potvrzují skutečnost, že všechny maminky, které se rozhodnou rodit v rumburské porodnici, si mohou být již nyní jisté, že se zde setkají s přirozeným a tradičním přístupem k porodu i k nim samotným a přivedou na svět své děťátko v jednom z nejlépe hodnocených porodnických zařízení v zemi. Navíc mají zajímavou příležitost prostřednictvím speciálního dotazníku vyjádřit své zkušenosti a pocity spojené s kvalitou poskytované péče v průběhu a po porodu a aktivně tak přispět k dalšímu zvyšování kvality rumburské porodnice. Ta totiž bude o maximální spokojenost rodiček korunovanou Certifikátem PPP usilovat i nadále.

Andrea Semerádová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail