Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Cigarety by na pracoviště patřit neměly

cigarette

V posledních letech se neustále mluví o tom, že se zakáže kouření všude možně, ať už na autobusových zastávkách, jiných veřejných prostorech nebo v restauracích. Ale už jaksi „vyšumělo“ téma kouření v zaměstnání. A jelikož kuřáků mezi námi neustále přibývá, lidé jakoby si na ně zvykli a jsou vůči nim dost benevolentní a tolerují jim jejich zlozvyk víc, než by se mělo. Pro tyto účely jsou vyhrazována speciální místa a prostory, dnes nazývané kuřárny.

Ze zákonné povinnosti zaměstnanců nekouřit na pracovištích, kde pracují též nekuřáci, nejsou stanoveny žádné výjimky. Pracuje-li tedy na pracovišti (v kanceláři, dílně) několik nekuřáků a jeden kuřák či naopak několik kuřáků a jeden nekuřák, situaci nejde vyřešit například dohodou, že kouření bude tolerováno. Zaměstnavatel musí zabezpečit, aby na příslušném pracovišti pracovali jen kuřáci, a pokud tak nemůže učinit, platí na tomto pracovišti automatický zákaz kouření, aniž by jej zaměstnavatel musel zvlášť stanovovat.

Zaměstnavatel je oprávněn vyhlásit zákaz kouření ve všech prostorách zaměstnavatele. Není přitom povinen zřizovat kuřárny nebo kuřácké koutky.

Zaměstnavatelé by však měli pečlivě zvážit účelnost tohoto rozhodnutí. Úplný zákaz kouření je ve většině případů stejně porušován, a to především tam, kde je kouření zcela nevhodné, jako například na toaletách nebo v šatnách. Často tak v praxi absolutní zákaz kouření působí vážné problémy a dochází tak ke konfliktům. Pokud se zaměstnavatel rozhodne kouření na určitých místech umožnit – doporučuje se zpravidla stanovit to výslovně v pracovním řádu, včetně přesného určení prostor.

Anketa na jednom internetovém portálu ukázala, že spousta lidí si myslí, že je naprosto v pořádku, když si ven nebo kamkoliv jinam zajdou na cigaretu. Prý se uvolní od pracovního napětí a zvýší to jejich výkon. Pak jsou tu ti, kteří si alespoň čas strávený v kouřovém dýmu napracují, ale takových asi zrovna moc nebude.

Za pozornost stojí třeba den, který každý rok připadá na třetí čtvrtek v listopadu, a tím je Mezinárodní nekuřácký den. Pro kuřáky by měl být jakousi osvětou. Kdy je lepší čas přestat s kouřením, než právě v tento den? Nejen, že závislost na nikotinu neprospívá drahocennému zdraví, ale přiznejme si, také výrazně leze do peněz. Kuřáci neohrožují jen sami sebe, ale především lidi v blízkém okolí. Pasivní kouření je kolikrát horší, než kouření samotné. A když se proti tomu neudělají žádné konkrétní kroky, tak alespoň zamyslet se nad touto problematikou může každý.

jap

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail