Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Malá vzpomínka na revoluci zvanou Sametová

V Rumburku, jako i v jiných městech, celkem rychle vzniklo Občanské fórum. Jeho čelnými představiteli byli PhMr. Jiří Matějček, RNDr. Josef Ježek, evang. duchovní pan Vojen Syrovátka, JUDr. Oldřich Voženílek a pan Jiří Pauer. Na 23. 11. bylo svoláno veřejné shromáždění – účast kolem čtyř set občanů. Dalšího shromáždění se zúčastnilo již kolem čtyř tisíc občanů, kteří jednohlasně potvrdili požadavky Občanského fóra. Přijeli pražští studenti vedeni hercem Satoranským, konaly se diskusní večery, Občanské fórum a jeho plány pronikaly do podniků a organizací, do zdravotnictví a školství.

Podrobně jsou tyto revoluční události popsány v knize PhDr. Jana Smetany: Rumburk – město v českém Nizozemí.

Rychle začaly vznikat politické strany. Hned v roce 1989 Strana zelených. Jako úkol si stanovila skloubení ekonomických a ekologických zájmů, vytváření příjemného a zdravého životního prostředí, ochranu zeleně a čistého ovzduší.

Československá sociální demokracie vznikla již v předminulém století roku 1878. Po roce 1945 byla jednou z nejsilnějších stran v Rumburku. Po likvidaci v roce 1948 se od listopadu 1989 opět stala činnou, jako je jí i nadále.

Na jaře roku 1991 vznikla v Rumburku ODS, působila i na jiných místech Šluknovska. Měla více než sto dvacet členů. V městské radě byla zastoupena panem Václavem Pohlem, panem Bohumilem Bradáčem, MUDr. Lubošem Bílým a Ivanem Kožíškem.

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa zahajovala svoji činnost energickým prohlášením končícím slovy: „Svobodní a silní jedinci tuto zemi obohatí svými úspěchy a tím přispějí všem.“ 9. 4. 1991 vznikla místní organizace v Rumburku, v březnu 1992 navštívil Rumburk a plamenným projevem seznámil občany s činností a plány strany její předseda Dr. Miroslav Sládek.

Vznikla ODA – Občanská demokratická aliance, Demokratická unie zdraví a sportu s cílem existence zdravých jedinců jako základu zdravého národa, jako jediná byla ve Šluknovském výběžku v roce 1990 založena Podnikatelsko-živnostenská strana připravená hájit zájmy podnikatelů, spolupracovala s podnikatelskými kruhy v Sasku, předsedou byl pan Josef Bušek. Komunistická strana Čech a Moravy byla založena roku 1990 a zůstala stranou lidí práce. V roce 1991 vznikla strana zcela ojedinělá, jediná svého druhu na Děčínsku – Strana přátel piva. Jejím úkolem bylo zlepšení kvality piva, úroveň restaurací, ale i dobré vztahy mezi lidmi a zapojení občanů do politické aktivity.

Vyrostly i různé podniky, dílny a obchody. Některé zanikly, některé prosperují dál, byli a jsou lidé spokojení a nespokojení, jak už to tak v životě bývá. Za pětadvacet let se mnohé změnilo i u nás v Rumburku, ale celkem se žije dobře a doufejme, že se bude žít ještě lépe.

zb

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail