Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Zastupitelé na prvním ustavujícím zasedání rozhodli, Rumburk má nové vedení

Sykáček

Po dlouhé době, kdy už všechna okolní města věděla, kdo bude stát v čele úřadu, se konečně i Rumburk dočkal nového vedení. Ve čtvrtek 27. 11. se ve velkém sále Domu kultury Střelnice Rumburk konalo první ustavující zasedání města.

Na začátku všichni přítomní zastupitelé vyslovili své sliby. Chvíli nato předseda volební komise Ladislav Pokorný provedl úpravu programu. Některé body byly vyškrtnuty a měly by se projednávat při příštím zasedání, které proběhne pravděpodobně 18. 12. Následovaly připomínky od občanů města. Ti chtěli, aby se vedení volilo otevřeně, aklamací. Bylo vidět, že si to přeje většina lidí v sále, jelikož tyto výstupy sklidily potlesk. Poté se k volbě vyjadřovali někteří zastupitelé a nakonec se potvrdila volba tajná – osmnáct pro, pět proti. Každý zastupitel měl na hlasovací lístek napsat jedno jméno. Na post starosty byli nominováni dva zastupitelé, a to Karel Schäfer za ODS a Jaroslav Sykáček za ČSSD. Oba dva měli na svůj výstup a představení občanům pět minut. Priority obou kandidátů byly podobné – zlepšit vzájemnou komunikaci mezi městem a občany, podílet se na celkovém rozvoji města, nemocnice a polikliniky. Po skončení krátkých proslovů začali zastupitelé postupně chodit za plentu a vhodili hlas do urny. Karel Schäfer získal osm hlasů a Jaroslav Sykáček hlasů čtrnáct. Jeden hlas byl neplatný, a to od Petra Vondráčka, který omylem vhodil špatný lístek. Novým, nebo spíše staronovým starostou města Rumburk se tedy stal Jaroslav Sykáček. Jako starosta působil už dlouhých deset let, takže moc dobře ví, co tento post obnáší. Je to především obrovská zodpovědnost a také to, aby nezklamal občany a své voliče, kteří očekávají splnění toho, co se před volbami slibovalo. Po této dlouho očekávané volbě se začali volit místostarostové, také tajnou volbou. Nominováni byli celkem čtyři zastupitelé – Radek Andrš za hnutí ANO, Alois Kittl za Město lidem, Jiří Pimpara za ODS a Karel Schäfer také za ODS, ale ten kandidaturu s díky odmítl. Rozhodovalo se tak tedy už jen mezi třemi kandidáty. Z tohoto „klání“ vzešli vítězně Jiří Pimpara s jednadvaceti hlasy a Alois Kittl s celkem sedmnácti hlasy.

Lidé se dozvěděli to, kvůli čemu přišli, a tak se sál Střelnice značně vyprázdnil. Tajná volba nás tentokrát provázela celý večer, a tak se tímto způsobem volila i Rada města. Navrženo bylo celkem šest osob – Vladimír Kolařík, Bronislava Nedvědová, Ladislav Pokorný, Josef Růžička, Karel Schäfer a Petr Vondráček. Z důvodu vysokého pracovního vytížení kandidaturu odmítli Kolařík a Růžička. Zbylí čtyři kandidaturu přijali a byli tudíž zvoleni do Rady města. Nejvíce hlasů získal Schäfer, a to dvacet tři, po dvaceti hlasech měli Nedvědová a Vondráček, Pokorný získal devatenáct hlasů. Hlasování probíhalo dále, bylo potřeba zvolit předsedy Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rumburk. Ladislav Růžička byl zvolen předsedou Finančního výboru. Na předsedu Kontrolního výboru byli navrženi dva kandidáti – Karel Diviš a Václav Staněk. Po svých krátkých projevech se opět hlasovalo a předsedou výboru byl zvolen Diviš. Po zdlouhavém hlasování se projednávaly ještě další body programu – Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů Zastupitelstva města Rumburk, Smlouva o revolvingovém úvěru a Žádost o dotaci na projekt „Podpora terénní práce“ pro rok 2015.

Starosta Sykáček ukončil zasedání v půl sedmé večer.

jap

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail