Zimní večerní prohlídky při svíčkách a s vůní svařeného vína v Loretě

Tištěné noviny 21/2014 | 5. 1. 2015 | Nezařazené

loreta

Loretánská kaple s ambitem v Rumburku se v zimě otevírá v netradiční dobu. Návštěvníci Českého Švýcarska se do barokního skvostu severních Čech vydají za svitu svíček a s vůní svařeného vína na speciální prohlídku jen čtyřikrát. Zimní večerní prohlídky proběhnou v Loretě Rumburk v úterý 2. 12. a 16. 12. vždy od 18.00 hod. Pokračovat budou v lednu – v úterý 6. 1. a 20. 1. 2015. Hodinová komentovaná prohlídka kulturní památky z počátku osmnáctého století nabídne zpěv duchovních písní a podrobnosti o historii loretánské kaple Panny Marie, křížové chodby a poutní kaple Svatých schodů. K vidění bude socha Černé Matky Boží Loretánské, restaurované malby a výjimečná sochařská výzdoba kaple Svatých schodů. Prosincové adventní prohlídky doplní staročeské adventní mariánské písně zvané roráty. Lednové prohlídky doplní prohlídka klášterního betlému a hra na varhany. Seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu v zimním čase pořádá od roku 2012 Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Rezervace je možná na tel. 604 555 922 a e-mailu loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je osmdesát a čtyřicet korun.

Klára Mágrová

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2015/01/05/zimni-vecerni-prohlidky-pri-svickach-a-s-vuni-svareneho-vina-v-lorete/