Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Myšlenky, představy a připomínky staronového starosty Jaroslava Sykáčka

Jarosla v Sykáček

Gratuluji k vašemu zvolení na post starosty města. Jak vám bylo, když na prvním ustavujícím zasedání Zastupitelstva města vyslovili vaše jméno společně s nejvyšším počtem hlasů?

Samozřejmě to byla radost a též pocit určitého zadostiučinění. Především jsem si ale uvědomil, že jsem opět převzal obrovskou odpovědnost za rozvoj tohoto města.

Post starosty města je bezesporu obtížná funkce, ale vaše zkušenosti jsou v tomto ohledu dlouholeté. Je vůbec něco, co vás může ještě překvapit?

Ano, post starosty jsem zastával už více než deset let. Ale právě podle těchto zkušeností velice dobře vím, že vykonávat funkci starosty je velice složité, a že o nějaká ta překvapení není nikdy nouze.

Jak byste shrnul odvedenou práci minulého vedení?

Pokud někdo očekává, že začnu při první příležitosti házet na minulé vedení haldu špíny a urážek a oplácet tak stejnou mincí, pak ho asi zklamu. Podle mého názoru by bylo chybou nepovědět, že se v Rumburku za poslední roky kus práce udělal. Co se výhrad týče, byly snad již všechny, které jsem měl, prezentovány v nejrůznějších médiích. Jedná se především o transparentnější výběrová řízení na veřejné zakázky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje a odstranění nezdravého klientelismu.

Na již zmiňovaném zasedání zastupitelstva jste řekl, že byste se chtěl pravidelně několikrát do roka setkávat s občany Rumburku, aby se zlepšila vzájemná komunikace. Jak chcete tento svůj plán realizovat?

Tím, že jsem po odstoupení z funkce starosty měl přibližně dva a půl roku možnost sledovat dění v našem městě poněkud z povzdálí, mohl jsem si některé věci lépe vyjasnit. Kromě jiného jsem dospěl k závěru, že musíme zásadním způsobem zlepšit komunikaci mezi vedením města, zastupiteli, městským úřadem a občany. Jen tak lze vzájemnou důvěru zlepšit. První setkání s občany plánuji na 28. 1. 2015, kde bych je rád, společně s místostarosty, seznámil s kompetencemi jednotlivých funkcionářů a přiblížil jim chod města a úřadu a některé další náležitosti.

Bylo by samozřejmě dobré, kdyby naši občané chodili v hojnějším počtu i na zasedání zastupitelstva, ale tam se projednávají konkrétní záležitosti nutné k chodu města a na jiné otázky už často nebývá dostatek časového prostoru. Občanům také často nevyhovuje termín nebo čas jednání zastupitelstva, a proto chci již v průběhu příštího roku zahájit přenos zasedání on-line.

Jaké jsou vaše vize a představy o Rumburku do budoucna? Zmiňme například nejdiskutovanější body současné doby – nezaměstnanost, drogovou problematiku nebo Lužickou nemocnici a polikliniku.

Díky tomu, že se nám již v roce 2003 podařilo zkolaudovat průmyslovou zónu, která je mimochodem jediná v celém okrese Děčín, drží se míra nezaměstnanosti v našem městě na relativně velice solidní úrovni. Jistá rezerva však zde ještě je a bude na nás, abychom získali dalšího atraktivního investora. Mnoho lidí si také neuvědomuje, že novými pracovními příležitostmi nepomáháme pouze rozvoji města Rumburku, ale i okolním městům a obcím.

Co se týče problematiky Lužické nemocnice a polikliniky, zaujímala čelní místo ve volebních programech snad všech stran a ne náhodou je její stabilizace zakotvena i v koaliční smlouvě uzavřené mezi sociální demokracií, Občanskou demokratickou stranou a hnutím Město lidem. Je evidentní, že zde k nějakým změnám musí dojít a zrovna tak je zřejmé, že bez podpory města se přinejmenším v současné době, ale i v blízké budoucnosti naše nemocnice neobejde. Osobně například nevidím jako šťastné řešení, když stejní tři lidé jsou ve vedení nemocnice a současně i jedinými členy v představenstvu tohoto subjektu.

K drogové problematice snad jen tolik, že byla předmětem i první Koordinační porady nového vedení města se zástupci Policie ČR, Městské policie, obcí Jiříkov a Staré Křečany ad., přičemž došlo jednoznačně ke shodě, že musí být vytvářen další a systematický tlak na příslušné složky Policie ČR vedoucí k razantnějšímu postupu proti výrobcům i prodejcům drog.

Co máte v plánu udělat jako první, když jste byl znovu zvolen starostou?

Jednou z prvních záležitostí bylo rozdělení pravomocí, respektive kompetencí mezi starostu a místostarosty. Dospěl jsem totiž, po zkušenostech z minulých let, k závěru, že není nejšťastnější, pokud jsou všechny tzv. „silové“ odbory podřízené jednomu členu vedení města. Jsem proto rád, že jsme ve vedení došli k naprosté shodě a dokázali přitom akceptovat specifické znalosti a zkušenosti každého jeho člena.

Říká se, že co je psáno, to je dáno. A právě tisk je jednoduchá varianta, jak občanům města něco oznámit, protože mnoho z nich jistě noviny čte. Chtěl byste tedy něco vzkázat čtenářům Rumburských novin?

Především bych chtěl všem občanům Rumburku poděkovat za důvěru, kterou v nás při volbách vložili. Jsme si i s místostarosty vědomi toho, že nastávající volební období nebude rozhodně jednoduché. Přesto ale uděláme vše pro to, aby se situace v našem městě zklidnila a aby se přitom náš Rumburk úspěšně rozvíjel.

 jap

Tisk Tisk | E-mail E-mail