Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Změna autobusových dopravců

Odpovědi na otázky, které vás nejvíce zajímají

  autobus

Občané na Šluknovsku se poslední dobou víc a víc ptají na nové jízdní řády, které budou platit již od nového roku. Proto čtenářům přinášíme ty nejdůležitější informace, jak to tedy vlastně bude fungovat.

 

Kdo bude v oblasti Šluknovsko zajišťovat od roku 2015 autobusovou dopravu?

Výběrové řízení vyhrála společnost Autobusy Karlovy Vary a.s., která bude na daných linkách zajišťovat provoz do roku 2024.

Proč se také mění současné linky a jízdní řády?

Součástí výběru nového dopravce bylo samozřejmě i vyhodnocení stávajícího provozu. Změny reagují na vývoj poptávky po přepravě, která se postupem času mění, a zároveň vytvářejí na dalších deset let stabilitu v linkové dopravě. Ve Šluknovském výběžku navíc od července 2014 vzniká nové železniční spojení a významně se mění přepravní proudy nejen do vnitrozemí.

Cílem Dopravy Ústeckého kraje je zajistit spojení nejen do škol, zaměstnání, úřadů či k lékaři, ale také za kulturou a turistikou. Proto se v oblasti Šluknovsko pamatuje například na přepravu jízdních kol.

Bude možné využívat i jiné linky?

Každá dopravní oblast je vlastně jen dílem navzájem propojeného celku Dopravy Ústeckého kraje. Z každé oblasti se nějakou linkou přesahuje do sousední oblasti a více oblastí najednou spojují železniční linky. Šluknovsko sousedí s oblastí Děčínsko, kam také přesahuje linkou 402. Zároveň má významné spojení do Německa (oblasti dopravních svazů VVO a ZVON) a do Libereckého kraje. Na mnoha místech vznikají přestupní body na autobusovou a železniční dopravu (nově například ve Velkém Šenově na vlaky směr Sebnitz a Děčín).

Jaké se bude platit jízdné?

Od 1. 1. 2015 se mění také způsob odbavování. Přechází se na takzvaně zónově relační tarif, který cestujícím umožní v rámci Ústeckého kraje využívat výhod přestupního a časového tarifu. Pro cestujícího se zjednoduší odbavování (postačí znát, z které obce do které pojede) a na jednu jízdenku bude možné jet například ze Šluknova do Ústí nad Labem i přesto, že bude přestupovat. Pravidelní cestující si pro změnu budou moci předplatit časové jízdné na pravidelné cesty do zaměstnání nebo do škol, které bude výhodnější oproti každodenní jednotlivé platbě u řidiče. Nosičem zónově relačního tarifu Dopravy Ústeckého kraje bude bezkontaktní čipová karta. O novém tarifu budou cestující podrobně informováni v rámci kampaně před zahájením provozu.

Počítá se s přepravou starších nebo pohybově či jinak zdravotně omezených cestujících?

Všechny autobusy v objednávce Ústeckého kraje budou bezbariérové a budou vybaveny vizuálním i akustickým hlášením o trase spoje a právě projížděných zastávkách. Dveře, u kterých se bude nacházet plošina pro invalidní vozíky a kočárky, musí být vybaveny nájezdovou plošinou.

Bude nastavena a kontrolována kvalita přepravy?

Kromě již uvedené zásady bezbariérovosti je nastavený jednotný systém kvality. Například povinným vybavením autobusů je klimatizace prostoru pro cestující, která bude udržovat optimální teplotu jak v zimě, tak v létě. Zdůrazněna je i kvalita sedadel s pohodlnou výškou opěradel a odkládací plochy u stropu pro zavazadla. Myšleno je samozřejmě i na přepravu kočárků. Významným prvkem v kvalitě je i přepravní kapacita autobusů. Proto se na jednotlivé linky a spoje budou vypravovat autobusy s pevně stanovenou minimální kapacitou. Cestující tedy nebude muset čekat na svůj pravidelný spoj v obavách „co mu zrovna přijede“.

Jednotlivé autobusové spoje jsou detailně vypsány na oficiálních internetových stránkách Ústeckého kraje.

zdroj: www.kr-ustecky.cz

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail