Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Igor Heinz navždy odešel do hudebního nebe

Igor Heinz

V neděli 4. 1. zemřel náhle, ve věku nedožitých sedmdesáti let, hudební skladatel, pedagog a historik Igor Heinz (23. 6. 1945 – 4. 1. 2015).

Budoucí muzikant a spisovatel se narodil v západoslovenském městě Stará Turá jen pár dní po skončení druhé světové války. Snad i proto měl tak vášnivý a činorodý vztah k životu. Nadání hudební zdědil po otci, amatérském houslistovi, a literární po matce, která sepisovala pověsti kraje pod Velkou Javorinou. Po absolvování hudební školy v rodišti studoval Heinz na bratislavské konzervatoři hru na violu, pro úraz levé ruky však studia nedokončil. Odešel do severních Čech, kde v letech 1964 – 1973 pracoval jako dělník ve stavebnictví a průmyslu. To mu ale nebránilo v aktivním zájmu o kulturu. V Litvínově se mu dokonce podařilo založit DIMAFO (Divadlo malých forem). Od roku 1973 působil coby učitel ve Šluknově a dálkově pokračoval ve studiu hry na violu na Konzervatoři v Teplicích. Současně studoval v Praze hudební historii u docenta PhDr. Tomislava Volka. V devadesátých letech vyučoval hudební výchovu na rumburském gymnáziu a hru na violu na Základní umělecké škole ve Varnsdorfu.

Záhy po příchodu do Šluknovského výběžku se Heinz začal zabývat místními dějinami hudby. Na toto téma napsal celou řadu článků vydávaných v regionálních a celostátních odborných časopisech. Jejich autor se jako aktivní hudebník a obdivovatel staré hudby nespokojil jen s archivním bádáním. Chtěl objeveným skladbám vdechnout i nový život, proto v roce 1991 založil komorní soubor Šluknovští adjuvanti (později Capella adjuvantes), který se úspěšně zabýval interpretováním jím nalezených skladeb ze 17. – 19. století. Na tuto činnost navázal Heinz s přáteli i v novém hudebním tělese, vtipně a s nadhledem přezdívaném KOŠ, tedy Komorní orchestr Šluknovska. Že se tyto hudební poklady podařilo zachránit, je v některých případech malým zázrakem, ale především velikou zásluhou právě Igora Heinze. V nedávné době se stal také členem Rumburského komorního orchestru, ve kterém hrál na svůj milovaný nástroj violu.

Igor Heinz byl také plodným hudebním skladatelem. Zkomponoval celou řadu komorních skladeb, které jsou mimo jiné i v repertoáru sólistů Drážďanské filharmonie nebo souboru Trio Cantabile. Napsal také šest mší. Nejznámější z nich je Svatováclavská mše z roku 1991, která zazněla nejen v chrámu svatého Víta v Praze, ale uvedl ji i Český rozhlas, BBC a Svobodná Evropa. Ta poslední, na které právě pracoval, zůstane již ale k našemu smutku nedokončená.

Dlouholetý zájem o hudební minulost Šluknovského výběžku zúročil Igor Heinz v roce 2012 vydáním působivé knihy Z hudební minulosti Šluknovska – od středověku po Missu solemnis 1830, která bude spolu s jeho hudebním dílem trvalou připomínkou jeho života.

Josef Rybánský

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail