Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z České republiky

Klíčové změny od 1. 1. 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).

 

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad

1. Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.

2. Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.

3. Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu.

 

Nezbytné doklady a dokumenty

Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince), žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci

vozidla), doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta), protokol o evidenční kontrole silničního vozidla. Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!

 

Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. 6. 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce, popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.

 

Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015

Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. 6. 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. 6. 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody).

Další informace o změnách v převodech a přihlašování silničních vozidel na www.mdcr.cz

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail