Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jednání o církevních restitucích Domova důchodců ve Filipově jsou složitá

Zhruba v dubnu letošního roku bylo rozhodnuto na základě zákona o církevních restitucích o vrácení objektu Domova důchodců ve Filipově (v těsném sousedství baziliky ve Filipově) původním vlastníkům, Pražské provincii kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, se sídlem v Příbrami na Svaté Hoře. Tento řeholní řád je známý označením Redemptoristé. V objektu, který byl předmětem restituce, v současné době sídlí příspěvková organizace Města Jiříkova, Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov (dále jen Domov). Na současnou situaci se redakce zeptala Jana Sembdnera, ředitele organizace.

Pane Sembdnere, jaká je současná situace kolem restituce Domova ve Filipově?

Děkuji redakci Rumburských novin za váš zájem. Rada města Jiříkova přijala v průběhu roku usnesení, ve kterém pověřuje jednáním s Redemptoristy Pavla Čámského, právníka z Příbrami. Jednání se dále zúčastňují starosta Jiříkova Michal Maják a zástupce Domova. Město Jiříkov ani Domov nikdy nezpochybnili nárok původních vlastníků na dotčený majetek.

Kolik jednání doposud proběhlo a jaké jsou jejich průběžné výsledky?

První neoficiální setkání proběhlo již začátkem roku 2014 přímo ve Filipově a další dvě až tři jednání proběhla v Příbrami. Redemptoristy zastupuje v jednáních právní zástupkyně z Příbrami a dále se zúčastňují Dr. Traxler a P. Michalčík, představený řádu. Obě strany si zatím vyměnily řadu informací, které se týkají objektu Domova, diskutovaly otázky užívání a provozu objektu. Dále byl předán znalecký posudek na objekt (zpracoval jej Jiří Pimpara z Rumburku). Zástupci naší organizace opakovaně zdůraznili špatný stav některých součástí objektu (např. střechy, rozvodů vody, topení, elektrické instalace a kotelny domova). Zástupci obou stran si vzájemně sdělili představy o možnosti nájemného za užívání objektu Domova.

To tedy znamená, že Domov má za užívání objektu platit nájemné? Neexistuje možnost, že by užívání objektu bylo bezplatné, jako tomu bylo doposud?

Ano, nájemné nejspíš Domov platit bude, ale v rozpočtu organizace na nájemné nejsou finanční prostředky. O situaci jsme zatím oficiálně informovali představitele MPSV a Ústeckého kraje. Zástupci obou institucí zatím nevidí možnost, jak nájemné zaplatit např. z prostředků státní dotace, nebo z příspěvku Ústeckého kraje. O bezplatném užívání jsme doposud s novými vlastníky nejednali.

Jaká je tedy „představa“ o výši nájemného?

Výši nájemného definuje zákon o církevních restitucích, jako nájemné v místě a čase obvyklé. Představa Domova je v současnosti výrazně odlišná od názoru protistrany. Jednání však dále probíhají a jsou poměrně komplikovaná.

Nájemné se má týkat i roku 2014?

Ano, předmětem jednání je i stanovení nájemného za rok 2014 a Domov navrhuje uzavření nájemné smlouvy na dobu určitou do roku 2020.

V jakých otázkách se tedy s Redemptoristy zásadně rozcházíte?

Například v pohledu na opravy, údržbu, investice a správu objektu Domova.

Jaké je z vašeho pohledu východisko ze současné situace?

Samozřejmě řešení je v dalších jednáních a komunikaci mezi Městem Jiříkov, naší organizací a zástupci nových vlastníků. Jedním z možných scénářů je například prodej objektu.

Pane Sembdnere, děkujeme vám za rozhovor a přejeme hodně úspěchů v dalších jednáních.

Děkujeme a přejeme všem vašim čtenářům a samozřejmě také našim klientům mnoho zdraví a úspěchů do roku 2015.

r

Tisk Tisk | E-mail E-mail