Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Loreta Rumburk dosáhla vloni rekordní návštěvnosti a na rok 2015 již připravuje další akce

Rumburská Loreta dosáhla v roce 2014 rekordní návštěvnosti. Navštívilo ji 13 078 osob, o 48 % více než v roce 2013. Vysokou návštěvnost barokní kulturní památky v Českém Švýcarsku ovlivnilo příznivé počasí i rozmanitá nabídka kulturních akcí, které pamatují na turisty, poutníky i dětské návštěvníky. Díky nim ožíval postupně restaurovaný architektonických skvost po celý rok. Vyhledávané byly zimní a letní večerní prohlídky při svíčkách a za doprovodu varhanní hudby, osvědčily se hravé prohlídky pro děti a prohlídky technického zázemí kulturní památky. Mariánské poutní místo nabízí pravidelné mše sv., v postním období pobožnosti křížové cesty a pobožnosti Svatých schodů. Loreta Rumburk je přístupná od úterý do soboty, od dubna do října od 10.00 do 17.00 hod. Od listopadu do března od 9.00 do 16.00 hod. Spravuje ji Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Při prohlídkách Lorety Rumburk mají návštěvníci k dispozici písemného průvodce v sedmi jazykových mutacích. Ve vstupní budově Lorety je přístupná Expozice církevního umění Šluknovska. Vstupné zůstává v roce 2015 na stejné výši – 50 Kč dospělí a 25 Kč děti a senioři. Děti do šesti let mají vstup zdarma. Rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě a více dětí je 125 Kč. Loreta Rumburk má k dispozici česko-německo-polské webové stránky www.loretarumburk.cz.

Návštěvníci se v Loretě Rumburk mohou aktuálně seznámit s nově restaurovanou malířskou výzdobou kaple Nejsvětější Trojice, kaple sv. Josefa a malířské dekorativní výzdoby části ambitu. Restaurátorské práce budou pokračovat i v letošním roce. V plánu je obnova malířské výzdoby barokní kaple Pražského Jezulátka a kaple Panny Marie Lurdské. Až do Hromnic potrvá stávající výstava dětských betlémů v křížové chodbě a prezentace kostelního betléma v klášterním kostele sv. Vavřince. Obě výstavy zakončí mimořádná prohlídka v pondělí 2. 2. Od 28. 2. do 26. 3. je v ambitu Lorety Rumburk k vidění výstava Zaostřeno na Jizerky 2014. Putovní výstavu nejlepších snímků ze čtvrtého ročníku fotografické soutěže připravila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

První letošní novinka se představí v dubnu o Velikonocích. V kapli Panny Marie Lurdské se ve středu 1. 4. poprvé postaví pašijový betlém. Figurky z papíru doplní architektura Jeruzaléma vyrobená z keramiky žáky Základní umělecké školy Rumburk. Pašijový betlém bude součástí prohlídky křížové chodby, v níž visí obrazy křížové cesty od Josefa Maschkeho z roku 1893. Pašijový betlém zobrazuje události od odsouzení po ukřižování Ježíše Krista.

Hlavní sezónu v Loretě Rumburk zahájí ve čtvrtek 2. 4. výstava Život kostelů Broumovska. V roce 2014 ji připravilo občanské sdružení Omnium, které ji premiérově představilo v Národním technickém muzeu v Praze. Barevné fotografie Jana Záliše přiblíží do 30. 5. deset barokních kostelů na Broumovsku z let 1709 – 1743 od architekta a stavitele Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Další novinkou jsou červnové komentované prohlídky Rumburkem s průvodcem. Při hodinovém putování si zájemci prohlédnou architektonické zajímavosti města. Data prohlídek budou zveřejněna na stránkách www.loretarumburk.cz. V červenci a srpnu jsou na programu Hravé prohlídky Lorety pro děti od pěti do jedenácti let.

K nejrozsáhlejším autorským výstavním počinům roku 2015 v Loretě Rumburk patří česko-německá výstava Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska. Zatímco předchozí výstavy přibližovaly historii poutních míst a křížových cest Šluknovska, nová výstava dá od 7. 7. prostor obrazovému ztvárnění a příběhům. Je určena zvláště dětským návštěvním a všem, kdo mají rádi regionální pověsti. Návštěvníci se prostřednictvím komiksů seznámí s původně německými pověstmi. Ty vypráví o událostech, které doprovázely založení poutních kaplí, křížových cest v sedmnáctém až devatenáctém století, kostelů a drobných sakrálních památek. Výstavu doplní česko-německá brožura, pracovní listy a lavičky pro čtení pověstí. Výstava bude v Loretě Rumburk k vidění do 31. 10., poté se představí v Česku a Německu.

Do rumburské Lorety Rumburk zavítá od 3. 11. do 28. 11. národní putovní výstava Má vlast cestami proměn 2015. Prostřednictvím srovnávacích fotografií před a po obnově připomene zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině České republiky.

V roce 2014 získala Loreta Rumburk významná ocenění. Barokní sakrální památka se stala jedním ze zastavení prestižní mezinárodní poutní stezky Via Sacra. Hudební a divadelní Loretánské slavnosti v Rumburku byly certifikované jako regionální zážitek a jsou nositelem značky „Českosaské Švýcarsko regionální produkt“. Za obnovu a restaurování byla Loreta Rumburk nominována na celostátní cenu Patrimonium pro futuro, kterou uděluje Národní památkový ústav. Od občanského sdružení Síť mateřských center obdržela Loreta Rumburk ocenění Společnost přátelská rodině a od Oblastní akademie pracovníků v kultuře na Šluknovsku ocenění Zlatá múza severu. Památková komora České republiky ocenila vydání tiskovin pro dětské návštěvníky Lorety Rumburk.

Klára Mágrová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail