Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Poslední zasedání Zastupitelstva města v roce 2014 proběhlo bez většího zájmu občanů

zastupitelstvo

Ve čtvrtek 18. 12. se v sále Domu kultury Střelnice konalo druhé zasedání Zastupitelstva města. A jelikož bylo pár dní před Vánoci, tak i to mohl být důvod malé účasti občanů. Oproti prvnímu zasedání, kdy byl velký sál zcela zaplněn, se tentokrát přišly podívat asi dvě desítky lidí.

Na začátku se projednávaly organizační věci a na delší dobu se zastupitelé zastavili až u bodu číslo osm, tedy ekonomických záležitostí města. Při projednávání rozpočtového provizoria pro první čtvrtletí roku 2015 byl hlavním tématem zimní stadion. Konkrétně zastupitelé debatovali o úniku čpavku z chladicího zařízení. Otázky proto mířily jak jinak než na ředitele místních sportovišť Miloslava Kucera. Ten všechny ubezpečil, že se o tomto problému ví již dlouhou dobu a situace je monitorována. Zastupitelé rozhodli, že pro rekonstrukci strojovny chlazení na zimním stadionu bude přiděleno v rozpočtovém provizoriu 150 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace. Všichni se shodli na tom, že tato investice měla dostat přednost před ostatními, jelikož se jedná o závažnou věc, kterou je potřeba řešit.

Příjemnější částí programu byl další bod, a to poskytnutí peněžitého daru za mimořádný počin v oblasti sportu v roce 2014. Dotaci 50 tisíc korun obdržela nejlepší rumburská atletka a vítězka mnoha soutěží ve vytrvalostní chůzi Anežka Drahotová. Další žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města mířila od občanského sdružení White Light, občanům známým jako K-centrum. Drogová problematika je v současnosti diskutovaným tématem, a proto sdružení dostane dotaci ve výši 300 tisíc korun.

Delší dobu pak trvalo zvolení členů Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rumburk. Byla schválena tajná volba, ze které jako místopředsedkyně Kontrolního výboru vzešla se čtrnácti hlasy Dagmar Mertlová. Za členy tohoto výboru byli zvoleni Vladimír Andrle, Jiřina Bejrová-Heroutová, Dalibor Dvořák, Petr Koštejn a Martin Kučera. Následovala volba místopředsedy Finančního výboru, tím se stal Petr Dubravec s celkem patnácti hlasy. Členů tohoto výboru je také pět – Ivana Dudková, Jan Hnilica, Pavel Lampa, Martin Stojan a Pavel Vít.

Bodem číslo dvanáct byl dopis adresovaný přímo Zastupitelstvu města Rumburk, ve kterém se řešila stížnost na nemocnici.

Na závěr proběhla krátká diskuse zastupitelů a kolem sedmé hodiny večer starosta Sykáček popřál všem krásné vánoční svátky a úspěšné vykročení do roku 2015. Poté zasedání ukončil.

jap

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail