Sbírka

Tištěné noviny 01/2015 | 28. 1. 2015 | Nezařazené

V měsících listopadu a prosinci proběhla v prodejně Ratio Rumburk první část sbírky krmení pro městský útulek. Přestože nemůžeme číselně vyjádřit počet zúčastněných osob, na finančním výsledku je vidět, že rumburští občané rádi přispívají na opuštěná zvířata a že sbírka má bezesporu velký význam. Za dva měsíce se vybralo krmení za celkovou částku 14 199 Kč. Sbírka nadále pokračuje, o jejím celkovém výtěžku se dozvíte v dalším čísle RN.

Všem, kteří se na sbírce podíleli jak finančně, tak organizačně, DDM a Městský útulek spolu s prodejnou Ratio a MěÚ Rumburk děkují a přejí úspěšný rok 2015.

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2015/01/28/sbirka-2/