Ohlédnutí za charitativním adventním koncertem

Tištěné noviny 02/2015 | 23. 2. 2015 | Nezařazené

V sobotu 13. 12. proběhl ve sborovém domě Církve adventistů v Rumburku adventní koncert. Účinkovali zde hudebníci z různých koutů severních Čech a scénkou přispěli mladí lidé z místního sboru. To vše za hojné účasti veřejnosti. Koncert se konal jako každoročně pod záštitou humanitární organizace Adra. Dobrovolné vstupné bylo věnováno na zdravotnické středisko ve městě Itibo v Keni, které Adra postavila a provozuje pro místní obyvatele, kteří mají jinak zdravotní péči nedostupnou. Bylo vybráno 2 618 Kč, za což návštěvníkům koncertu jménem Adry děkujeme.

Za sbor Církve adventistů
a za humanitární organizaci Adra
Beatrice Patzeltová

 

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2015/02/23/ohlednuti-za-charitativnim-adventnim-koncertem/