Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Je to služba terénní, popřípadě ambulantní, poskytovaná rodině s dětmi, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje.

Posláním služby je lidským a partnerským přístupem nabídnout a ukázat možnosti řešení v nepříznivých rodinných, rodičovských či sociálně-ekonomických situacích. Podpořit rodinu či rodiče v jejich snaze nacházet bez pocitu selhání, ohrožení nebo rezignace smysl kvalitnějšího života dítěte jako impuls pro změnu v jejich životě.

Tři pracovnice dochází do rodin uživatelů a podporují rodiny takovým způsobem, aby bylo dosaženo stabilního rodinného prostředí pro vývoj dítěte. Rodinám pomáhají při řešení nepříznivé sociální situace a podporují jejich samostatnost při zvládání problémů každodenního života.

V rámci služby v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytují základní sociální poradenství, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Rodiny také mohou využívat ambulantní službu, zejména při pomoci dětem v přípravě na vyučování, předškolní výchově, volnočasových aktivitách, besedách, akcích pro rodiny s dětmi a individuálních konzultacích s pracovnicemi služby v kanceláři.

Terénní služba je poskytována v domácnosti uživatele a v terénu v pondělí, úterý, ve čtvrtek a v pátek od 9.00 do 15.00 hod. a dle individuálních potřeb uživatele po dohodě s pracovnicí služby. Ambulantní služba je poskytována v komunitním centru Kostka Krásná Lípa p. o. ve středu od 9.00 do 11.00 hod. a odpoledne od 13.00 do 15.00 hod. a dle individuálních potřeb uživatele rovněž po dohodě s pracovnicí služby.

Služba je poskytována ve Šluknovském výběžku a od července roku 2011 bylo podpořeno padesát sedm rodin.

 

Kostka Krásná Lípa, p. o.

Masarykova 1094/4

407 46 Krásná Lípa

tel.: 412 354 844

e-mail: sas@krasnalipa.cz

www.kostka.krasnalipa.cz

kancelář služby

tel.: 412 354 843

sociální pracovnice

Mgr. Renata Kučerová

tel.: 774 974 583

pracovnice v sociálních službách

Dagmar Hadravová

tel.: 773 020 265

sociální pracovnice

Mgr. Jana Červinková

tel.: 777 291 370

Mgr. Renata Kučerová

Tisk Tisk | E-mail E-mail