Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Klub seniorů Rumburk informuje

V Rumburských novinách č. 13/2014 ze dne 7. 8. 2014 jsme informovali o naší schůzi Klubu seniorů Rumburk, která se konala v Domě kultury Střelnice dne 25. 6. 2014, kde jsme hodnotili naši práci za první pololetí 2014, výsledky hospodaření a seznámili jsme se s plánem akcí na druhé pololetí.

V dalším článku v Rumburských novinách č. 23 jsme se podělili o naši velkou radost ze třetího místa, které náš klub obsadil v soutěži „O nejaktivnější klub seniorů Severočeského kraje“ z osmadvaceti přihlášených.

Dne 3. 12. 2014 jsme se opět sešli v DK Střelnice na výroční členské schůzi s velmi nabitým programem. Z celkového počtu 142 členů se zúčastnilo 116. Byli jsme potěšeni, že přišli i nově zvolení funkcionáři města – starosta Jaroslav Sykáček, místostarostové Jiří Pimpara a Alois Kittl a vedení sociálního odboru Denisa Svobodová. Pozvali jsme také bývalou místostarostku Alenu Winterovou, která s námi mnoho let spolupracovala, za což jsme jí poděkovali a předali květinu.

Schůze probíhala dle následujícího programu: Zpráva o činnosti za rok 2014 – celkem třicet devět akcí, ve druhém pololetí zájezd do Kutné Hory, výlet do Liberce s jízdou lanovkou na Ještěd, promítání fotografií manželů Švandových o jejich cestování po Islandu, přednáška nprap. P. Trypesové z Policie ČR Děčín na téma kriminalita páchaná na seniorech, ochrana seniorů atd., přednáška Ing. Steinbauera „Podzimní zdravotní povídání o bylinkách a mastičkách“, návštěva představení divadelního souboru DK Střelnice Rumburk „Rodina je základ státu“, Dům kultury Střelnice pro nás promítal dopoledne filmy „Tři bratři“ a „Pohádkář“, vánoční besídka v našem klubu, kde nám scénky a zpívání koled přednesli žáci střední zdravotnické školy pod vedením P. Marcínové, dále máme pravidelně zajištěno předplatné pro třicet pět osob na divadelní představení v domě kultury.

Následovaly body Zpráva o hospodaření od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2014 a Životní výročí našich členů.

Plán akcí na první pololetí 2015 – promítání fotografií z výletů v minulém roce, přednáška Mgr. Čapíkové „První pomoc“, další promítání manželů Švandových o cestě na Madeiru, zájezd do Prahy na muzikál, přednáška Z. Šedivého z firmy Nobilis Tilia Vlčí hora, beseda s panem Kovářem mladším o budově bývalého Krymu atd.

Dalším důležitým bodem bylo projednávání nových stanov, které jsme museli na základě nového občanského zákona vypracovat a schválit členskou schůzí.

Poté proběhla volba nového výkonného výboru pro období 2015 – 2019.

Starosta J. Sykáček i oba místostarostové J. Pimpara a A. Kittl se představili přítomným, pronesli krátké proslovy a přislíbili, že se budou zúčastňovat našich členských schůzí, které máme dvakrát do roka, vždy v červnu a prosinci. Paní Svobodová nás seznámila se změnami v sociální oblasti.

Členská schůze pokračovala hudebním vystoupením Toma music – zpívalo se a tančilo.

Dne 10. 12. 2014 se sešel výkonný výbor, který zvolil Alžbětu Ryšavou předsedkyní, Lucii Křenařovou místopředsedkyní a Ludmilu Stodůlkovou pokladnicí. Byly připraveny všechny dokumenty, které byly nutné pro odeslání žádosti o zapsání do Registru spolků – vše bylo doporučeně zasláno 30. 12. 2014 na Krajský soud v Ústí nad Labem. 12. 1. 2015 obdržel Klub seniorů Rumburk zprávu, že jsme z. s. – zapsaný spolek.

Alžběta Ryšavá
předsedkyně

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail