Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Od setkání vedení města s občany se čekalo více

Ve středu 28. 1. se v sále Domu kultury Střelnice konalo Setkání vedení města s občany. Kromě vedení města v čele se starostou Jaroslavem Sykáčkem byli přítomní i někteří vedoucí odborů městského úřadu, aby občanům přiblížili chod radnice. Avšak řada „šéfů“ se nedostavila, jakoby svou nepřítomností občanům chtěli vzkázat, co jim mohou.

Kdo očekával, že uslyší, jakou má město strategii pro další rozvoj, jaké má priority, na co hodlá zaměřit svou aktivitu, byl asi hodně zklamán. Nic takového zde nezaznělo. Zato přítomní občané sledovali obšírnou prezentaci práce komunálního odboru, kterou předvedl jeho vedoucí Libor Šimeček a která sestávala převážně z fotodokumentace znečištěných a poničených kontejnerů na tříděný odpad. Když už jsme u té prezentace, tak nepadla zmínka, zda byli zjištěni a postiženi původci tohoto jistě neutěšeného stavu, a jak chce odbor takovou situaci řešit. A ruku na srdce, komu se líbí stav městského hřbitova, parků a dalších veřejných míst? Na tyhle lokality v té „van men šou“ prostor nezbyl.

Na konkrétní dotazy a připomínky občanů (nemocnice, odpadové hospodářství, těžká kamionová doprava v centru) padaly nekonkrétní a opatrné odpovědi, takže není divu, že řada lidí nespokojena odešla ještě před ukončením onoho setkání. Ti, kteří vydrželi až do konce, odcházeli s rozpaky a smíšenými pocity. Snad je příští setkání, které se má konat za dva měsíce, uspokojí mnohem více.

Josef Englic

 

Vážení přátelé, milí občané,

děkuji všem, kteří se prvního „Setkání vedení města s občany“ zúčastnili.

Děkuji panu Englicovi za jeho článek, který svědčí o tom, že mu chod a stav našeho města není lhostejný. Děkuji i za jeho kritická slova, která by ještě před několika měsíci nemohla být v Rumburských novinách zcela jistě zveřejněna.

K jeho postřehům bych snad jen doplnil:

z vedoucích odborů byli přítomni všichni, pouze jeden vedoucí přišel z rodinných důvodů později;

s prioritami či strategií města jsme na tomto setkání občany neseznamovali, neboť po přibližně šedesáti dnech na radnici nebyly dokumenty k prezentaci dostatečně připraveny;

každý občan, který se alespoň zevrubně seznámil s programem „Setkání“, věděl dopředu, o jakých tématech se bude hovořit, přičemž jedním z bodů programu byla právě informace o odpadovém hospodářství;

pokud někteří občané odešli dříve, stalo se tak dle mých informací díky zdlouhavému přednesu připomínek jednoho z občanů;

co se dotazů týče, byla vždy snaha odpovědět co nejobjektivněji, jak jsem však již v úvodu avizoval, pokud nedokážeme na některé dotazy odpovědět hned na místě, vrátíme se k nim příště.

 

Při dalších setkáních máme v úmyslu seznamovat občany s činností i dalších odborů a složek, přičemž o tom budeme informovat i nadále zveřejněním programu.

Na závěr bych rád zkonstatoval, že dialog s občany byl nastartován, a o tom, že zmíněný start nebyl zas tak neúspěšný, svědčí i závěrečný potlesk, kterého jsme se dočkali.

Na další setkání se těší

Jaroslav Sykáček
starosta města

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail