Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ohlédnutí za krásnolipskou „Poradnou v kostce“

Již tři a půl roku mohou občané Krásné Lípy i okolních měst a obcí využívat služeb „Poradny v kostce“, která v budově Komunitního centra v Krásné Lípě poskytuje registrovanou sociální službu Odborné sociální poradenství. Je to doba umožňující celkem již objektivně zhodnotit nejen dosavadní zájem občanů o poskytovanou službu, ale i činnost poradny.

Poradna byla otevřena v červenci 2011 v rámci projektu „Aktivizace rodin“, který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu pro lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu mohla poradna poskytovat nejen Odborné sociální poradenství, ale také finanční a pracovní poradenství, jako doplňkové aktivity, přičemž se poradenské činnosti mohlo věnovat až 5 poradců. Zejména protidluhové a finanční poradenství bylo problémovou a mezi občany často vyhledávanou oblastí. Kromě poradenské činnosti zorganizovala poradna v rámci prevence i několik přednášek, reagujících na zvyšující se zadluženost občanů a činnost tzv. „Šmejdů“.

Vzhledem k tomu, že se na poradnu obraceli i občané z okolních měst a obcí, rozšířila poradna svoji činnost do Velkého Šenova a Chřibské, kam poradci pravidelně dojížděli, ale ve spolupráci s představiteli měst působili poradci ve stálých pobočkách i v Jiříkově a ve Šluknově.

Projekt „Aktivizace rodin“ však v červnu 2014 skončil. Tím skončilo i financování činnosti poradny z evropských fondů. Díky aktivitě vedení Kostky se podařilo alespoň částečně, do konce roku 2014, zajistit financování poradny z prostředků MPSV, přičemž byla podána žádost o dotace i na rok 2015.

Pokud budeme hodnotit zájem občanů o poradenské služby, je na místě uvést několik čísel. Od zahájení činnosti poradny do konce roku 2014 využilo služeb poradny celkem 786 osob a proběhlo celkem 2399 konzultací. Z uvedeného počtu osob bylo 350 občanů z Krásné Lípy, 89 zájemců přijelo z Rumburku, ze Šluknova se na poradnu obrátilo 77 občanů, z Varnsdorfu 72 a zbylých 198 klientů přijelo do Krásné Lípy z ostatních obcí nejen ze Šluknovského výběžku.

Vzhledem k ukončení financování poradny z evropských fondů a k omezené výši poskytnuté dotace ze státního rozpočtu bylo nutno v dalším období omezit činnost poradny. To se projevilo nejen ve snížení počtu poradců, ale také v rozsahu poskytovaných služeb a úpravě provozní doby poradny. V současné době poskytuje poradenské služby pouze jeden sociální pracovník.

Kromě výše uvedených změn došlo i ke změně okruhu osob, pro které je odborné sociální poradenství určeno. Této služby může využít každý občan Šluknovska starší 15 let, který je v krizi, je příslušníkem etnické menšiny, žije ve vyloučené komunitě, ale nově i občan, který se stal obětí trestné činnosti.

 

Konzultační hodiny

 

  • pondělí 09.30 – 18.00

15.00 – 17.00 bez objednání

  • úterý 07.00 – 15.30

09.00 – 11.00 bez objednání

  •  středa 07.00 – 15.30

13.00 – 15.00 bez objednání

  • čtvrtek 08.00 – 11.00
  •  pátek 09.00 – 11.00

jednou za čtrnáct dní

 

Poradna nadále spolupracuje s JUDr. Zbyňkem Pražákem, který poskytuje právní poradenství každé první a třetí pondělí v měsíci, vždy od 17.00 hod.

Na konzultaci v „Poradně v kostce“ i u JUDr. Pražáka je vhodné se objednat osobně v budově Komunitního centra, telefonicky na číslech 412 354 839, 777 925 302, nebo na e-mailové adrese poradna@krasnalipa.cz.

Služby „Poradny v kostce“ i právní poradenství JUDr. Pražáka jsou poskytovány bezplatně.

-MH-

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail