Vánoce pro útulek

Tištěné noviny 03/2015 | 5. 3. 2015 | Nezařazené

Dům dětí a mládeže Rumburk plní slib, který dal v předchozích Rumburských novinách, a sděluje celkový výsledek sbírky Vánoce pro útulek 2014. Nejen občané města Rumburk, ale i členové kynologického klubu v Jiříkově předali opuštěným zvířatům zboží a finance v částce 16682 Kč. Část výtěžku akce věnoval DDM soukromému útulku paní Honsů – jednalo se o zboží v hodnotě asi dva tisíce korun. Všem zúčastněným, především občanům města Rumburk a Jiříkov, prodejně Ratio, Policii ČR a MěÚ Rumburk velice děkujeme. Hlavně za všechna opuštěná zvířata, která budou mít díky vašim příspěvkům všechno, co potřebují, aby byla ve formě a mohla ve zdraví čekat na svého budoucího páníčka.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2015/03/05/vanoce-pro-utulek/