Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Krátké nahlédnutí do politického a spolkového života v roce 1935

Ve městě bylo tehdy osm politických stran. Vzpomeňme na české – ČSL stranu sociálně demokratickou, s předsedou panem Josefem Skopovým, a stranu národně socialistickou, kterou vedl pan Vojtěch Hynek.

Z německých stran to byli Sociální demokraté, Svaz zemědělců, Komunistická strana – sekce III. Internacionály, Křesťanská lidová strana a nechvalně známá SdP Sudetendeutsche Partei, politická strana Němců v Československu, která zde od roku 1935 pod vedením Konráda Henleina působila jako přímá politická expositura Hitlerova nacistického režimu v Německu. Dle poznámky v publikaci Šluknovská zrada byla 16. 9. 1938 úředně rozpuštěna.

Mimo politické strany byla tu řada různých spolků. Z českých alespoň Okresní péče o mládež, ČSL Červený kříž, nechyběla sportovní iniciativa. Zastupovaly ji Dělnická tělocvičná jednota, Sokol, ČSL Turistický klub.

Zaplavat si občané mohli na městském koupališti, které nabízelo čistou vodu, lesní vzduch, plno slunce, posílení ducha i nervů. Dnešní koupaliště tyto nabídky poněkud postrádá.

Politické strany a spolky nechyběly ani v Horním Jindřichově a Dolních Křečanech. Ve městě i v obou příměstských obcích byly Obce legionářské.

Život v Rumburku nebyl rozhodně fádní. Nebyl ovšem bezchybný, vzhledem k pracovním a peněžním nesnázím, jak je tehdejší doba přinášela. Všichni bychom uvítali, kdyby letošní rok končící pětkou byl bez chyb a starostí.

zb

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail