Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Otevřely se další dveře u lidí s dobrým srdcem

sbirka

V letošním roce jsme vykoledovali v Tříkrálové sbírce 2015 zase o něco více než v roce předešlém. Celkový výnos sbírky je 27277 Kč. V Rumburku a okolí spoluobčané hodili do kasiček celkem 11962 Kč. V Jiříkově a Filipově bylo vykoledováno 15315 Kč.

Tradice koledování na Tři krále tak, jak ji známe dnes, tedy jako celorepublikovou sbírku pořádanou Charitou České republiky, byla obnovena v roce 2001. Přiznám se, že jsem až do roku 2005 o této sbírce nevěděla. Bydlím ve Varnsdorfu a Tři králové mi nikdy u dveří nezazvonili. V roce 2005 jsem nastoupila jako zaměstnanec do dnes již Oblastní charity Rumburk, kde pracuji doposud. Mým prvním velkým úkolem bylo právě zajištění pořádání této sbírky v Rumburku, Jiříkově a okolí. Letošní sbírka tedy byla pro mne jako místní koordinátorku jubilejní desátá. Snad i proto jsem začala vzpomínat a bilancovat.

Během těchto let jsem nebyla jen ta pověřená osoba, která zajišťuje hladký průběh sbírky podle zákona. Zajišťovala jsem také zázemí těm, kteří nám pomáhají, tj. dětem a vedoucím skupinek, ale i pěveckým sborům, které nám zpívaly na koncertech pořádaných u této příležitosti od roku 2009. Vyzkoušela jsem si i pozici vedoucího skupinky přímo v terénu. Proto vím, jaké to je chodit koledovat a úsměvem oplácet lidem, kteří nás od sebe odhánějí a nadávají, ale těch je naštěstí málo. Vím, jaké to je vařit pro koledníky polévku, aby se po náročném dni zahřáli a odpočinuli si. Proto jsem si, více než dobře, vědoma toho, že kdyby nebylo pomoci dobrovolníků, kolegů a lidí s dobrým srdcem, kteří mi za těch deset let ochotně a nezištně pomáhali a kdyby nebylo nadšených dětí a studentů, kteří chodili jako Tři králové za každého počasí, nebyla bych schopna sama Tříkrálovou sbírku po tu dobu zajišťovat. Každému jednomu z nich patří mé díky.

Smyslem každé veřejné sbírky je vybrat co nejvíce peněz na nějakou bohulibou činnost, nebo potřebnou věc. Peníze, které jsme vybrali v Tříkrálových sbírkách, pomáhaly v naší charitě během let udržet provoz nejen Občanské poradny Rumburk a kontaktního místa Šluknov, ale i Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Žijeme spolu“. Ano, nepopíráme fakt, že každá koruna je pro nás důležitá, ale pokud se ohlédnu zpět, tak vím a mohu s jistotou tvrdit, že nás neženou peníze a nejsou pro nás tím hlavním smyslem. Je pro nás ctí i posláním udržet a rozšiřovat starobylou tradici Tří králů. Největším motorem a smyslem, který vnímáme, je úsměv na tvářích lidí, které jsme potěšili nejen svým zpěvem a požehnáním, ale i cukříkem či kalendářem, který od nás dostali, ať již přispěli či nepřispěli do našich kasiček.

Každým rokem opakuji všem králíkům i vedoucím skupinek: „Není důležité strkat kasičku lidem pod nos a chtít peníze. Důležité je podarovat každého nejen úsměvem, koledou, ale i cukříkem či kalendářem. Jste králové a přinášíte lidem s dobrým srdcem požehnání a radost.“ Vedoucí skupinek nikdy nenutím chodit s dětmi dům od domu. Nechávám jen na nich, zda si troufnou zazvonit u dveří, kde nikdy před tím nebyli, nebo půjdou jen tam, kam se chodí pravidelně každým rokem. Mnozí z vás si možná ani neuvědomují, jak je těžké srovnat se s odmítnutím nebo ne právě vřelou reakcí pro dospělého, natož pro dětskou dušičku. Chodit se sbírkou a vybírat peníze na dobrou věc, to samotné vyžaduje kus odvahy i sebezapření zúčastněných. Přesto se nám rok co rok vracejí Tři králové s nadšením, úsměvem a bolístky z odmítnutí se jim zacelují rychle právě díky vám všem, kteří je přijímáte vlídně se srdcem na dlani, a dokonce je odměníte i sladkostí.

Víme, jak těžké je v dnešní době vyjít s každou korunou, kolik spoluobčanů je bez zaměstnání. Vnímáme, že na každém kroku po vás chce někdo peníze.

Žijeme s vámi v našem výběžku, máme tak jako vy své všední starosti i radosti a snažíme se pomáhat všem, jak to jen nejlépe umíme. Za všechny své kolegy bych chtěla říci: „Vážíme si vás všech, kteří jste během let přispěli do naší sbírky. Vyjadřujete nám tím svou podporu i to, že naše služby jsou zde potřebné a moc vám za to děkujeme.“

Podrobné informace o sociálních službách Oblastní charity Rumburk neleznete na www.charitarumburk.cz.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail