Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Poslední lednová středa patřila besedě občanů s vedením města

setkání s občany

Dne 28. 1. od 16.00 hod. se ve velkém sále Domu kultury Střelnice Rumburk konala první letošní beseda s občany. Bylo vidět, že občanům není chod města lhostejný, proto se ukázali v hojném počtu. Přišla asi padesátka lidí, především seniorů.

Starosta města Jaroslav Sykáček nejdříve seznámil občany se strukturou městského úřadu a s rozdělením kompetencí mezi něj a místostarosty. Hned nato jmenovitě představil vedoucí všech odborů, které na radnici fungují. Poté tajemnice úřadu Radka Hrubešová přednesla lidem základní odlišnosti výkonu samosprávy a státní správy. Místostarosta města Alois Kittl všechny informoval o odpadovém hospodářství na území našeho města. Potom předal slovo vedoucímu odboru komunálních věcí Liboru Šimečkovi. Projednávala se zimní a letní údržba veřejného prostranství. Tento bod programu občany očividně zaujal, jelikož vznikla očekávaná diskuse. A právě kvůli výměně názorů se taková setkání pořádají. Řešil se nepořádek kolem kontejnerů a popelnic, také černé skládky byly jedním ze stěžejních témat. Představitelé města také chtěli apelovat na občany, aby věci větších rozměrů nevyhazovali jen tak k popelnicím, ale odvezli je zdarma do sběrného dvora, který je k tomuto účelu všem k dispozici. Poslední dobou se rozmohlo i rabování, někteří lidé kontejnery schválně převracejí nebo je vybírají. Závěrem byly na řadě připomínky občanů ke změně jízdních řádů v autobusové dopravě. Opět jsme byly svědky dialogů a konfrontace.

Jelikož takové setkání proběhlo poprvé, je jistě stále co zlepšovat. Mluvit s občany je velmi důležité a tohle je způsob, jak dokázat, že město se o své obyvatele zajímá.

jap

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail