Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Upozornění

na novelu zákona č. 56/2001 Sb.

 

Od 1. 1. 2015 je novelizován zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Novela přinesla řadu změn.

V případě prodeje vozidla se zaevidování změny provádí v místě prodávajícího, kam půjde původní i nový majitel s jednou žádostí. Pokud jeden z nich zmocní druhého, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen. Nebo mohou oba zmocnit třetí osobu, ale opět musí být úředně ověřené oba podpisy na plné moci.

U vozidel dovezených z členských států Evropské unie včetně přidružených zemí a států Evropského hospodářského prostoru, bude-li mít vozidlo platné a úplné registrační doklady, neprovádí se již schvalování technické způsobilosti vozidla, čímž ušetříte převážně 1500 Kč. K převodu vozidla musí dojít ve lhůtě deseti pracovních dní od podepsání kupní smlouvy.

Velká změna nastala u vozidel v takzvaném polopřevodu a depozitu.

U vozidel v polopřevodu je nutné provést registraci do konce měsíce června. Pokud si vozidlo nedoregistrujete, po 30. 6. 2015 vozidlo zanikne.

V případě, že budete takovéto vozidlo provozovat, hrozí vám pokuta do čtyřiceti tisíc korun ve správním řízení, ale hlavně je potřeba si uvědomit, že zaniklému vozidlu zanikne i povinné ručení.

U vozidel dočasně vyřazených (v depozitu) před 30. 6. 2013 je nutné na registru vozidel do konce roku 2015 nahlásit, kde je vozidlo umístěno a jaký je účel jeho využití.

Pokud tak neučiníte, i toto vozidlo zanikne. Tuto povinnost máte i u vozidel dočasně vyřazených od 1. 7. 2013, kde však nesplněním této povinnosti nehrozí zánik vozidla, ale pokuta až padesát tisíc korun.

Jednou z nejzávažnějších novinek je vyřazení vozidla z důvodu, že skončilo povinné ručení a nebylo sjednáno nové ve lhůtě do čtrnácti dnů. V případě, že vám bude vozidlo z tohoto důvodu vyřazeno, jste povinni odevzdat registrační značky a předložit osvědčení o registraci vozidla i velký technický průkaz k vyznačení této skutečnosti. Po dobu takto vyřazeného vozidla musí vlastník zajistit, aby toto vozidlo neohrožovalo bezpečnost provozu, nesmí stát na veřejné pozemní komunikaci, nesmí být manipulováno s jeho identifikačními znaky. Před návratem do provozu musí vlastník doložit uzavřené povinné ručení a platnou technickou kontrolu.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail