Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V únoru si připomínáme Evropský den obětí trestných činů

Evropský den obětí trestných činů byl vyhlášen v souvislosti s podpisem Charty práv obětí ve Velké Británii 22. 2. 1990 a má pomoci zvýšit obecné povědomí o této problematice včetně možné pomoci a podpoře obětí.

Slovní spojení „oběť trestného činu“ představuje pojem, který donedávna naše legislativa neznala. „Toto spojení definuje až zákon o obětech trestných činů, který nabyl účinnosti v dubnu roku 2013. Podle tohoto zákona každou osobu, která se cítí být obětí trestného činu, je třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen,“ uvedla Pavla Radová z Probační a mediační služby.

Zmíněný zákon přináší nejen jasnou definici, kdo je obětí trestného činu a jaká má tato oběť práva, ale rozšiřuje také možnosti poskytování služeb této cílové skupině, respektive jejich financování. Advokáti a poskytovatelé služeb obětem trestných činů se mohou zapsat do registru poskytovatelů pomoci této cílové skupině. Automaticky jsou zde zapsána také všechna střediska Probační a mediační služby. Ve Šluknovském výběžku v tomto registru příliš poskytovatelů nenajdeme. Jediný poskytovatel služeb, který pokrývá celé území České republiky, je právě Probační a mediační služba. Právní informace jsou poskytovány celkem na osmasedmdesáti pracovištích této státní instituce. V Rumburku, Krásné Lípě a Děčíně je navíc realizován specializovaný projekt Proč zrovna já?,

v rámci nějž mohou oběti získat zdarma kvalifikovanou pomoc prostřednictvím poradenství a doprovázení. Projekt Proč zrovna já? je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

Za dobu fungování projektu bylo poradnami pro oběti trestných činů v České republice poskytnuto na osm tisíc konzultací obětem násilných, majetkových i jiných trestných činů. Jen ve Šluknovském výběžku službu využilo na sto padesát klientů. Někteří z nich se na specializované poradny obrátili opakovaně, nebo službu využívají dlouhodobě. Nejednalo se však jen o poskytnutí praktických informací z průběhu trestního řízení či náhrady škody, ale byl zde též nezbytný prostor pro sdílení pocitů a obav, které oběti mohou pociťovat. V rámci tohoto projektu jsou poskytovány také doprovody k úkonům trestního řízení a k podání vysvětlení. „Oběť trestného činu tak získává potřebnou podporu, aby se s dopady nepříjemného zážitku mohla lépe vyrovnat. Obecně přetrvává u laické veřejnosti i u části profesionálů mýtus, že obětí trestného činu je pouze osoba, která byla poškozena násilnou či zvlášť závažnou trestnou činností, a oběť například krádeže či vloupání si zvýšenou pozornost nezaslouží. V praxi se však ukazuje, že i trestná činnost, která se může zdát bagatelní, může mít dalekosáhlé důsledky na život oběti. Může znamenat ztrátu jakýchkoli jistot a pocitu bezpečí, nastolení všudypřítomné úzkosti a dezorientace. V konečném důsledku může trestný čin znamenat nastartování závažných změn v životě oběti v oblasti psychické, sociální i ekonomické,“ dodává koordinátorka projektu Pavla Radová.

V případě, že se cítíte být obětí jakéhokoli trestného činu – byli jste okradeni, přepadeni, je na vás pácháno násilí, není plněna vyživovací povinnost apod., můžete se obrátit na tyto poradny:

Probační a mediační služba Rumburk

Lužické nám. 387 (vchod mezi květinkou a pekařstvím, 1. patro), Rumburk, poradenské hodiny: pondělí od 8.00 do 10.00, středa od 14.00 do 16.00 hod. (osobní konzultaci je možné dojednat předem i mimo tyto otevírací hodiny), tel.: 412 332 664, 412 333 021, 734 362 948, e-mail: mbarak@pms.justice.cz, pkleprlikova@pms.justice.cz

Poradna v kostce – Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace

Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, poradenské hodiny: pondělí od 9.30 do 18.00 hod. (15.00 -17.00 hod. pro neobjednané), úterý od 7.00 do 15.30 hod. (9.00 – 11.00 hod. pro neobjednané), středa od 7.00 do 15.30 hod. (13.00 – 15.00 hod. pro neobjednané), osobní konzultaci je vhodné dojednat předem, tel.: 412 354 839, 777 925 302, e-mail: poradna@krasnalipa.cz

Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně.

Co je Probační a mediační služba?

Probační a mediační služba je organizační složkou státu, spadající do rezortu Ministerstva spravedlnosti, která již od roku 2001 organizuje výkon a kontrolu alternativních trestů, v souvislosti s tím se také věnuje obětem trestných činů v průběhu trestního řízení. S cílem rozšířit možnosti pomoci obětem realizuje projekt poskytování odborného poradenství pro oběti trestných činů se symbolickým názvem – Proč zrovna já? Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu. Oběti trestných činů mohou zdarma a anonymně získat podporu a poradenství v oblasti trestního řízení a informovat se např. o způsobech podání trestního oznámení, nebo o uplatnění nároku na náhradu škody. Služba je realizována ve čtyřiceti městech České republiky a umožňuje obětem trestných činů lépe se vyrovnat s dopady spáchaného trestného činu, a to prostřednictvím telefonického, e-mailového i osobního poradenství a doprovázení k úkonům trestního řízení či na úřady. Veškeré služby Probační a mediační služby jsou bezplatné.

Pavla Radová

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail