Změny ve vedení Lužické nemocnice a polikliniky, a. s.

Tištěné noviny 04/2014 | 19. 3. 2015 | Nezařazené

Na žádost podanou starostou města Rumburk Ing. Jaroslavem Sykáčkem svolává představenstvo společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a. s., řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v pátek 13. 3. 2015 od 10.00 hodin v Městské knihovně v Rumburku. Tato valná hromada projedná zcela zásadní změny ve složení představenstva a dozorčí rady rumburské nemocnice.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2015/03/19/zmeny-ve-vedeni-luzicke-nemocnice-a-polikliniky-a-s/