Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Blýská se na lepší časy nebo se máme začít obávat?

vybydleno

Ve Šluknovském výběžku jsou Romové opět ožehavým tématem

Problémy se sociálně slabými lidmi jsou na Šluknovsku již několik let. Teď se však Varnsdorf, největší město ve výběžku, rozhodlo, že se přihlásí o spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování a pokusí se tak vylepšit život ve městě. Podle posledních informací však Varnsdorf pro tuto spolupráci vybrán nebyl.

Potíže s nepřizpůsobivými občany se neustále kupí a města to nechtějí brát na lehkou váhu, naopak chtějí ukázat občanům, že se s tím dá pracovat. Do projektu je zapojen i Rumburk, který sice nemá s Romy až tak velké problémy jako sousední Varnsdorf, ale zase je tu aktuálním tématem stěhování (migrace) Romů z okolních měst. V okolí je totiž mnoho opuštěných a zchátralých budov a všichni se obávají, že se může najít někdo, kdo je bude chtít odkoupit a udělat z nich ubytovny, kterých už tak postupně přibývá. Vedení města s takovými kroky nesouhlasí a situaci se snaží nějakým způsobem vyřešit. O Varnsdorfu je známo, že sociálně slabí se soustřeďují především v jedné lokalitě, tou je Kovářská ulice, kde v průběhu let vzniklo romské ghetto. Slušní lidé, kteří v této oblasti bydlí, si již delší dobu stěžují na hluk, špínu a narůstající kriminalitu. Mají tak o sebe a své blízké právem strach, jelikož se mnohokrát stalo, že na místo byli přivoláni policisté, aby vyhrocené situace uklidnili.

Mnoho diskusí na toto téma se objevilo i na sociální síti Facebook nebo pod články v Děčínském deníku, kde se lidé k této situaci vyjadřují, například:

 (čtenář Aranka) Je třeba nulové tolerance vůči lidem, kteří porušují zákony a jejich důsledná kriminalizace bez ohledu na etnickou příslušnost. Problém ghett nezpůsobila diskriminace, ani nedostatek integrace, ale bezbřehá tolerance, finanční podpora a nekontrolovaný růst kriminálního živlu v těchto komunitách. Až budou tito za mřížemi, zbytek komunity si oddychne a tzv. integrační problém zmizí.

 (pan Jiří) Už chodím po tomto světě dvaašedesát let, a co pamatuji, stále se nedaří je sociálně začlenit. Mistr Jan Hus měl naprostou pravdu o povaze cikánského etnika. Ponechme je svému osudu a zákonům této země. Parazit také opouští svého hostitele, pokud nedostává dostatečný přísun živin.

 (čtenář SUP) Pokud budou mít všechno ke spokojenému životu, aniž by se jakkoliv museli snažit, vůbec nic je nebude motivovat k začlenění, seberealizaci, vzdělání apod. Chyba majority je, že jim to umožňuje a jejich chyba je, že jim tohle „parazitické přežívání“ stačí.

Ve Varnsdorfu se v současnosti zavřel hotel Sport, kde romské rodiny bydlely dlouhou dobu. K uzavření prý došlo proto, že budova nesplnila podmínky stavebního povolení, dalším podnětem k zavření byla i hygiena. Nyní se však obyvatelé musí přestěhovat jinam. Kam? To je zatím zahaleno tajemstvím.

Agentura pro sociální začleňování je schopna městům vyjednat peníze na vzdělání, zaměstnanost a sociální bydlení. Je zřejmé, že se tím nevyřeší všechny problémy, ale je to dobrý začátek ke zlepšení stávající situace. Spolupráce s agenturou může vést k prokazatelným výsledkům. Jedním takovým je například dotace na asistenty prevence kriminality právě u nás v Rumburku. Po vzoru větších měst se do projektu zapojily i Staré Křečany, které mohou služeb asistenta prevence využít díky zaštítění jeho činnosti naším městem. Město Rumburk bylo o stejnou pomoc požádáno i paní starostkou Mikulášovic a dá se očekávat, že jak Rada, tak i Zastupitelstvo města vyhoví i její žádosti. Věřme proto, že projekt bude mít budoucnost a povede ke spokojenosti nás občanů.

Jap

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail