Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Březen, měsíc čtenářů v Městské knihovně Rumburk

měsíc čtenářů

„Březen, měsíc čtenářů“ vyhlašuje každoročně Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Městská knihovna Rumburk se do tohoto projektu zapojuje akcemi především na podporu dětského čtenářství. Během měsíce března probíhají v dopoledních hodinách v dětském oddělení společná čtení pro žáky základních škol. Děti z mateřských škol si vyprávějí o knížkách, kde zábavnou formou prokazují své znalosti pohádek a postaviček z pohádkového světa. V půjčovní době si mohou děti vyzkoušet svoji zručnost při výrobě dekoračních předmětů. Pro milovníky zvířat a přírody se promítají každé odpoledne přírodovědné filmy.

Již dvanáctým rokem se knihovna účastní celostátní akce „Noc s Andersenem“, která probíhá koncem března a je určena pro předem přihlášené děti, které budou trávit noc v knihovně, kde je pro ně připraven bohatý program.

V týdnu od 16. 3. do 21. 3. se všichni noví čtenáři mohou přihlásit zdarma a zároveň bude v tomto týdnu probíhat čtenářská amnestie. Týká se všech oddělení knihovny.

Březen, měsíc čtenářů uzavřou již tradiční velikonoční trhy, které se konají 28. 3. od 9.00 do 16.00 hodin v přízemních prostorách Městské knihovny Rumburk.

K. Candríková
ředitelka Městské knihovny Rumburk

Akce pro děti

 Společné čtení – pro žáky ZŠ

 Vyprávění o knížkách – pro MŠ

 Promítání naučných filmů – každé odpoledne ve výpůjční den

 Ruční dílna – výroba ozdobných zápichů – každé odpoledne ve výpůjční den

 Noc v knihovně – 27. 3. (pro předem přihlášené děti)

 Velikonoční trhy – 28. 3.

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail