Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Problémy vyřešeny, starosta Rumburku již nečelí žádnému obvinění

starosta

Obyvatelům Rumburku, kteří se o dění ve městě a na radnici zajímají, jistě neunikla informace o odložení oznámení o podezření ze spáchání trestného činu, které na nynějšího starostu Jaroslava Sykáčka podal bývalý starosta Jaroslav Trégr. Jednalo se o nákup elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek, takzvaný E-zak.

Pro nezasvěcené celou kauzu raději připomeneme. 12. 4. 2012 se konalo zasedání Zastupitelstva města, které navazovalo na přerušené zastupitelstvo ze 4. 4. 2012. V Rumburských novinách jsme se tehdy dočetli, že atmosféra na zmíněném zasedání byla velmi dusná. Proč tomu tak bylo? Tehdejší i nynější starosta Jaroslav Sykáček čelil ústnímu obvinění ze strany tehdejšího místostarosty Darka Švába. Prý nesprávně zaúkoloval tajemnici úřadu, Dagmar Žákovou, nákupem elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek. Později se ukázalo, že nákup byl v pořádku, jen se někomu zrovna nehodil. Systém se měl v tu dobu začít na městském úřadě používat již od 1. 4. 2012. Jeho zastánci si od něj slibovali milionové úspory, které vykazovala ostatní města, jež systém E-zak používala. Jádro sporu je právě ve splnění úkolu. Ačkoliv Zastupitelstvo města dalo úkol Radě města k přípravě směrnice, která měla zajistit zadávání transparentních a nediskriminačních veřejných zakázek, nikdo z radních se k tomu neměl, a tak starosta pověřil samotnou tajemnici.

V mezidobí, kdy se „moci“ neformálně ujal tehdejší místostarosta Darek Šváb, se ve věci veřejných zakázek nedělo nic zásadního. Ačkoliv trend, kdy se ve veřejném sektoru snaží instituce zbavit lidského faktoru ve vztahu k veřejným zakázkám a minimalizovat korupční prostředí, Rumburk žil ve své vlastní bublině, kde podobné kroky nebyly potřeba. Proti Dagmar Žákové a Jaroslavu Sykáčkovi se těsně před volbami objevilo oznámení o podezření ze spáchání trestného činu, které podle tehdejšího starosty nemělo být účelovým oznámením. Pro Děčínský deník se k situaci vyjádřil takto: „Podávali jsme trestní oznámení na neznámého pachatele, aby bylo možné zjistit, kdo za škodu může. Mně nic jiného nezbylo, abych nemohl být v budoucnu popotahován kvůli nečinnosti. Ale podával jsem to jménem města, takže nyní nevím, vzhledem k tomu, že již na radnici nejsem, jak to dopadlo.“ Kroky starosty jsou sice oprávněné a pochopitelné, ale účelovost v načasování, ke které tyto kroky sloužily, je zjevná. Také argumentace, že starosta Trégr podával trestní oznámení jménem města, je dosti pochybná, jelikož žádné usnesení, které by ho k tomu úkolovalo, není k nalezení.

Je potěšitelné, že jak u Jaroslava Sykáčka, tak Dagmar Žákové nebyly zjištěny žádné skutečnosti odůvodňující podezření, že by byl spáchán trestný čin a že snaha ušetřit obci peníze a minimalizovat korupční prostředí, se nestala důvodem k zahájení trestního stíhání.

Dalibor Dvořák; jap

 

 

O systému E-ZAK

Elektronický nástroj E-ZAK byl vyvinut především pro zadavatele, kteří jsou při zadávání veřejných zakázek vázáni zákonnými postupy podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Lze jej však s úspěchem využít také pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž je zákonem vyžadováno dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

 Snížení pořizovacích cen – veřejně dostupné informace o podmínkách výběrových řízení přes internet rozšiřují okruh potenciálních dodavatelů.

 Zkrácení lhůt – poskytování elektronické zadávací dokumentace přináší možnost zkrácení lhůt a zkracuje dobu potřebnou k zadání zakázek.

 Transparentnost – webová prezentace veřejných zakázek podporuje rovný přístup k informacím a posiluje tak důvěryhodnost veřejného zadavatele.

 Úspora času – rychle dostupná elektronická evidence veřejných zakázek a souvisejících dokumentů šetří čas při jejich hledání.

 Jednodušší administrace – připravené scénáře pro jednotlivé druhy zadávacích řízení omezují chyby zadavatele v zadávacích postupech.

zdroj: www.ezak.cz

 

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail