Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ptáci začínají hnízdit, potřebují klid

ptacek

S prvním březnovým dnem omezila Správa Národního parku České Švýcarsko vstup do lokalit, ve kterých hnízdí zvláště chráněné druhy ptáků. Celkem se jedná o dvacet tři lokalit, ve kterých se nacházejí hnízdiště sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých. Tyto druhy jsou velmi citlivé na rušení člověkem a přijaté opatření mnohonásobně zvyšuje šanci na úspěšný průběh hnízdění a vyvádění mláďat.

Zákazy vstupu jsou platné do 30. 6. pro hnízdiště sokolů a výrů, v případě čápů černých do 31. 7. Opatření se nijak nedotýká sítě značených turistických cest v národním parku, návštěvníci je nadále mohou využívat bez omezení.

 

„Návštěvníci národního parku omezení vstupu do okolí hnízdišť ve valné většině dodržují, a to se také dlouhodobě odráží ve vysoké úspěšnosti hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „I bez rušení ze strany člověka se musí tito ptáci v přírodě vyrovnat s celou řadou nástrah, aby mláďata dostala šanci dorůst a osamostatnit se.“

Úspěšnost hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků je v Českém Švýcarsku tradičně vysoká, pokud v daném roce nenastanou klimatické podmínky, které by je znemožnily. V loňském roce sokoli vyvedli v součtu šestnáct a čápi černí celkem jedenáct mláďat. Výři velcí obsadili nejméně sedmnáct teritorií. Loňskou sezónu také poznamenal incident, kdy nedisciplinovaní návštěvníci vyrušili v první zóně národního parku hnízdící pár sokolů, kterému poté na hnízdě zastydla vajíčka. Dalším následkem rušení hnízdících ptáků může kromě toho být prochladnutí či úhyn mláďat hlady. Pokud jsou dospělci nuceni hnízdo opustit, mohou vajíčka či mláďata také ukořistit predátoři.

Tomáš Salov

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail